STROJARSKA ŠKOLA
KNJIŽNICA        
home 
početna
obavijesti
prostor
knjižnični fond
informatizacija

naučimo kako
pravilnik
knjižničarka
radovi
plan i program
projekti
moj izbor
album

PROGRAM 2006. (lipanj-prosinac)

listopad:KIP u HNOS-u: kolaž novosti

studeni:Stručno putovanje i prisustvovanje stručnom skupu knjižničara na sajmu Interliber studeni 2006. (održano)
            Okrugli stol o prijedlogu novog Zakona ili o novom zakonu, ako ga u međuvremenu usvoje.

prosinac:Obilježavanje 55. godišnjice Knjižničarskog društva Rijeka (održano)
(Ili predavanje kolegice Jasenke, na temu Čitajmo Rijeko)

 

PROGRAM RADA
2007. godina

Siječanj
BORIS PAPANDOPULO I RIJEKA / Povodom 100. obljetnice rođenja
(održano)
Skladatelj i dirigent Boris Papandopulo (Honnef na Rajni, 1906.-Zagreb, 1991.) jedan je od najznačajnijih hrvatskih glazbenih umjetnika. Tijekom svojega djelovanja dva je puta bio ravnatelj riječke Opere. Izabravši Opatiju za jedno od mjesta svojega stanovanja, u našem je kraju i kasnije često i rado boravio (u Opatiji je i sahranjen). Njegov dirigentski rad ostavio je neizbrisiv pečat u riječkom glazbenom životu, a primorsko ozračje nadahnulo ga je za skladanje brojnih vrijednih djela.

CILJ PREDAVANJA: Upoznavanje s riječkim segmentom Papandopulovog skladateljskog opusa i značenjem njegova dirigentskog djelovanja za razvoj glazbenog života u Rijeci.

PREDAVAČ: Lovorka Ruck, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka

Veljača
Open source softver u knjižnicama
Open source softver, tj. softver otvorenog koda ima sve više pristalica diljem svijeta.

CILJ PREDAVANJA: Upoznat ćemo koji se sve programi i na koji način mogu iskoristiti u različitim aspektima svakodnevnih knjižničarskih poslova te što je sve potrebno jednoj knjižnici kako bi se mogla koristiti programima otvorenog koda. I u Hrvatskoj već postoje konkretni primjeri
primjene open source softvera u knjižnicama.

Predavači: Boris Badurina i Boris Bosančić, Filozofski fakultet u Osijeku

Ožujak
Projekti digitalizacije u knjižnicama
Digitalizacija je već nekoliko godina vrlo aktualna tema u knjižničarstvu, nastala iz potrebe da se knjižnična građa sačuva i dade na korištenje javnosti. Projekti digitalizacije građe veliki su poduhvati za svaku knjižnicu te iziskuju pomno planiranje troškova, vremena, osoblja itd.

CILJ PREDAVANJA: Upoznati se s praktičnim iskustvima u planiranju i izvođenju projekata masovne digitalizacije.

PREDAVAČI: Lea Lazzarich, Sveučilina knjižnica Rijeka i Sandro Đukič, CCN-images Zagreb

Travanj
Suorganizacija stručnih skupova:

§        9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica – Skup svake godine tematizira aktualne teme razvoja visokoškolskog i specijalnog knjižničarstva i njegovog usklađivanja sa svjetskim trendovima.

  • 19. ProljetnA škola školskih knjižničara - Redovito godišnje okupljanje na kojem će se pokazati raznolike načine poticanja uporabe knjižničnih resursa i knjižničarskih kompetencija (područje čitanja, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, učenja učenja, odgoj za građanska prava, sudjelovanje roditelja, obrazovanje i usavršavanje učitelja/nastavnika...)

Uz pozvane predavače iz inozemstva, na skupovima sudjeluju vodeći hrvatski stručnjaci. Skupovi su prilika da se s jedne strane riječki knjižničari upoznaju s aktualnim dosezima hrvatskog i svjetskog školskog i specijalnog knjižničarstva bez odlaska izvan regije, a s druge strane se Hrvatskoj i svijetu predstavi zavidna razina riječkog knjižničarstva

Svibanj
Knjižnično informacijski sustav – KIS i časopis Op.A
Misija projekta KIS je podići hrvatsko tržište knjiga na novu razinu uvođenjem brze razmjene informacija o knjigama na tržištu. Projekt se koristi suvremenom tehnologijom i surađuje sa svim segmentima tržišta, promovirajući jasnu podjelu uloga na tržištu knjiga (nakladništvo, trgovina informacijom o knjigama, distribucija i knjižarstvo). Time želi potaći razvoj tržišta knjiga na kojem će se skratiti vrijeme plasmana novog naslova, postupno nestati komisijska prodaja, razviti stvarni sustavi distribucije i olakšati put malim nakladnicima do svih prodajnih mjesta.

CILJ PREDAVANJA: Upoznati mogućnosti primjene KIS-a u nabavi knjižnične građe.

PREDAVAČ: Valerij Jurešić

Lipanj
Godišnja skupština
Kako napraviti proračun troškova
Knjižnice se sve više počinju suočavati s problemom ravnoteže između odnosa usluga naspram dostatnih novčanih sredstava.

cilj predavanja: Prikazati na praktičnim primjerima kako prikupiti potrebita financijska sredstva te kako temeljem njih napraviti proračun troškova

PREDAVAČ: ekonomski stručnjak

Rujan
Komunikacija s korisnicima
Osobe različitih dobi, obrazovne i profesionalne strukture svakodnevno posjećuju sve vrste knjižnica sa svojim specifičnim informacijskim potrebama. Svakodnevan rad s korisnicima iziskuje od knjižničara dobre komunikacijske vještine.

Cilj predavanja i radionice: Spoznati i osuvremeniti znanja knjižničara na tom polju, ponuditi im neke već prokušane te neke nove tehnike za uspješno svladavanje poteškoća u komunikaciji.

Listopad
Posudbeno i autorsko pravo  - kako utječu na rad knjižnica?
Knjižničarska zajednica u Hrvatskoj nije mnogo raspravljala o ovoj temi, a čini se da su i stavovi dosta podijeljeni.

CILJ PREDAVANJA: Razjasniti što je posudbeno a što autorsko pravo, na koji način će se knjižnice morati prilagoditi autorskim pravima te na koji način knjižničarska zajednica mora reagirati kako bi novi troškovi bili što manji. Pritom će biti korisna iskustva iz drugih europskih zemalja, koja su međusobno vrlo različita.

Predavači: Marija Šegota-Novak, Gradska knjižnica Rijeka i/ili Sanja Pavlaković i pravni stručnjak (tumačenje Zakona o autorskim pravima)

Studeni
online baze podataka
Sve je veći broj online baza podataka dostupnih u Hrvatskoj, no statistike korištenja nisu zadovoljavajuće.

CILJ RADIONICA: Kroz primjere dobre prakse razmjeniti iskustva u korištenju baza u različitim vrstama knjižnica i za različit vrste korisnika
1.
Usporedba Scopus-a, WOS-a i Google Scoolar-a
2.ERIC i ostale baze podataka za učitelje i profesore
3.
Baze podataka u narodnim knjižnicama: primjeri korištenj
4.
lexis nexis i suradnja sa Veleposlanstvom Sjedinjenih američkih država

Prosinac
KRČKI TANCI
Etnolog i etnokoreolog dr. Tvrtko Zebec objavio je knjigu Krčki tanci u kojoj se detaljno bavi značajkama svih narodnih plesova otoka Krka. Posebno su zanimljive mijene plesova tijekom vremena. Dr. Zebec je uvaženi stručnjak i jedan od malobrojnih u Hrvatskoj koji se na takav način bavi proučavanjem narodnih plesova.

CILJ PREDAVANJA: Upoznavanje sa značajkama primorskih narodnih plesova i izvorima informacija za pručavanje primorskih narodnih plesova

PREDAVAČ: dr. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb

 

home
voditeljica
adresar
obavijesti
u spomen
tablica
skupovi
plan i program
izvješće


korisne adrese

matična služba

iz naših knjižnica


anđeli su pokrenuli repozitorij i napustili ovo web sjedište