Stručni skupovi u organizaciji Knjižničarskog društva Rijeka u 2008. godini

 

Siječanj

Kreiranje elektroničkih izvora informacija

CILJ PREDAVANJA: Upoznavanje knjižničara s dostupnošću informacijskih izvora u zemljama Europske unije i usporedba s Hrvatskom, presjek novih projekata, iznimno važnih za razvoj knjižničarstva: znanstvena i tehnologijska politika RH, bolonjski proces, uloga knjižničara u budućnosti.

PREDAVAČ: Franjo Pehar, Knjižnica Sveučilišta u Zadru

 

 

Veljača

IFLA Komisija za djecu i mlade

CILJ PREDAVANJA: Dugogodišnja članica Komisije daje  retrospektivni prikaz rada Komisije.

Predavač: Verena Tibljaš, Gradska knjižnica Rijeka

 

 

Ožujak

Informacijska pismenost i promjena uloge knjižničara u visokoškolskim, narodnim i školskim knjižnicama

CILJ PREDAVANJA: Knjižničarska struka suočena je s velikim promjenama. Razvoj informacijske tehnologije, stalne promjene (dostupnije baze podataka, mogućnosti Interneta) traže od knjižničara novo promišljanje uloge struke. Ovladavanje informacijskom pismenošću postaje nužno kako bi knjižničari lakše razumjeli nove korisnike i njihove potrebe.

PREDAVAČ:

TROŠKOVI: Marta Meštrović Deyrup, sveučilište Seton Hall (SAD), Fullbrightov stipendist na zadarskom sveučilištu.

 

 

Travanj

Digitalizacija: od tiskane knjige do digitalnog dokumenta  

CILJ RADIONICE: Prikazati postupke i osnovna tehnička znanja potrebna za digitalizaciju građe Obrađuju se slijedeća područja:

- Potupci skeniranja i izrade digitalnih fotografija

- Osnove obrade digitalne slike

- Formati pohrane digitalne slike i prilagodba mrežnom prikazu

- OCR – optičko prepoznavanje znakova

 

PREDAVAČI: Evgenia Popović i Zlata Vukelić, Sveučilišna knjižnica Rijeka

TROŠKOVI:

 

 

Svibanj

Vrednovanje znanstvenih časopisa

CILJ PREDAVANJA: Vrednovanje časopisa: zastupljenost u relevantnim sekundarnim izvorima, Faktor odjeka (IF - Impact Factor) itd. Elektronički časopisi. Budućnost znanstvenih časopisa.

PREDAVAČ: dr. sc. Maja Jokić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica  

 

 

Lipanj - Godišnja skupština – izborna

Integracija Knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci

cilj predavanja: Prikazati položaj i ulogu fakultetskih knjižničara kroz proces poslovanja Integriranog knjižničnog sustava.

PREDAVAČ: Senka Tomljanović, Sveučilišna knjižnica Rijeka

 

Rujan

Sudjelovanje na Godišnjoj skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u ?

 

Listopad

- prema programu novog Upravnog odbora

 

 

Studeni

- prema programu novog Upravnog odbora

 

Prosinac

 - prema programu novog Upravnog odbora