STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA

           I OBRTNIČKA ZANIMANJA

               J. Vlahovića 10, RIJEKA

                                                                         SREDNJIM ŠKOLAMA

                                                                             PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

                                                                               n/r ŠKOLSKE KNJIŽNIČARKE

 

 

Predmet: ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE  SREDNJOŠKOLSKIH         

                KNJIŽNIČARA Primorsko-goranske županije

 

U utorak 30. svibnja 2006. g. održat ćemo županijsko stručno vijeće srednjoškolskih knjižničara Primorsko-goranske županije u Strojarskoj školi, J. Vlahovića 10, s početkom u 9,00 sati.

 

Dnevni red:

 

Alica Kolarić, Dječji odjel Stribor, GKR: Opasnosti na internetu u narodnim knjižnicama

 

Ivana Vladilo: CARnet-ovi online tečajevi – iskustvo koje se pamti

                         - prikaz ponude, pristupa, dinamike e-učenja, te iskustva s položenim tečajevima Izrada online tečaja u webCT-u, Pretraživanje online baza podataka ERIC i Web of Sciece, Osnove računalne sigurnosti na internetu

 

Razno:

Informacije o sudjelovanju članova ŽV na Proljetnoj školi u Šibeniku

Analiza dosadašnjeg rada ŽSV srednjoškolskih knjižničara

Plan rada vijeća u sljedećoj šk. godini

 

Molim potvrdite dolazak zbog pripreme materijala (CD-a)

 

 

 

 

 

 

                                                                                      voditeljica ŽSV PGŽ

 

Ivana Vladilo, prof. i dipl. knjiž.