Program stalnog stručnog usavršavanja knjižničara narodnih i školskih

knjižnica Primorsko-goranske županije u 2006. godini  u suradnji s CSSU

 

 

Gradska knjižnica Rijeka u 2006. godini planirala je održavanje sljedećih stručnih seminara u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje:

 

 

Vrijeme održavanja: 2. ožujka 2006.

             Sudjeluju: knjižničari narodnih knjižnica, osnovnih i srednjih škola

Održan stručni seminar za knjižničare Revizija i preventivna zaštita knjižnične građe
2. 3. 2006. -
Potaknuta čestim pitanjima, posebice školskih knjižničara, vezanim uz problematiku revizije i otpisa knjižnične građe, županijska matična služba Gradske knjižnice Rijeka u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje organizirala je stručni seminar Revizija i preventivna zaštita knjižnične građe.
Seminar su vodile Maja Lalić, dugogodišnja koordinatorica za zaštitu knjižnične građe u Knjižnicama grada Zagreba i Suzana Njegač iz Odjela za zaštitu knjižnične građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
Maja Lalić u uvodnom je dijelu obrazložila potrebu i svrhu revizije te uputila na dostupnu literaturu, posebice na Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe. Nadalje je detaljno opisala nekoliko metoda revizije koje se provode u knjižnicama ovisno o dostupnim pomagalima i broju osoba koje sudjeluju u radu. Također je uputila na radni materijal o reviziji i otpisu koji je sačinjen u Razvojnoj službi NSK te može korisno poslužiti.  Potom je bilo riječi o načinu određivanja financijske vrijednosti odnosno procjeni otpisane građe. Drugi dio izlaganja bio je posvećen zaštiti knjižnične građe u okviru čega se Suzana Njegač najprije osvrnula na staru građu odnosno upozorila na vrste i uzroke oštećenja te metode i postupke zaštite. Potom je govorila o uvjetima pohrane i čuvanja različitih vrsta knjižničnih materijala, skrenuvši pozornost na Pravilnik o zaštiti knjižnične građe.  Preporučila je i pokazala niz različitih materijala koji se koriste za zaštitu i popravak knjiga, čuvanje dokumenata, hemeroteke i sl.
U radu seminara sudjelovalo je ukupno 58 knjižničara, 34 iz osnovnoškolskih knjižnica, 12 iz srednjoškolskih knjižnica, 1 iz fakultetske te 11 iz narodnih knjižnica.
Sudionici su pokazali velik interes za temu što je bilo očigledno kroz niz pitanja upućenih M. Lalić i S. Njegač.

 

 

       Vrijeme održavanja: 11. svibnja 2006. 

             Sudjeluju: knjižničari osnovnih i srednjih škola
Održan seminar Marketing u školskim knjižnicama
12. 5. 2006.
-
U četvrtak, 11. svibnja 2006. godine, u organizaciji županijske matične službe GKR i Centra za stalno stručno usavršavanje, održan je stručni seminar Marketing u školskim knjižnicama za  knjižničare osnovnih i srednjih škola naše Županije. O ovoj zanimljivoj i relativno novoj temi, kad je riječ o školskom knjižničarstvu, govorila je mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvicenti, viša knjižničarka, stručna suradnica za školske knjižnice Matične službe Knjižnica grada Zagreba.
Seminar je okupio ukupno 27 školskih knjižničara, 16 iz osnovnih škola  i 11 iz srednjih.
Budući da je mnogima na prvi pogled marketing nespojiv sa školskim knjižnicama, L. Bučević-Sanvicenti  prvo je pojasnila pojam marketinga te ga dovela u vezu s poslovanjem školskih knjižnica. Dotaknut je čitav niz podtema: djelovanja knjižničara, promocija knjižnice, svrha promocije, politika marketinške i promidžbene strategije, tehnike marketinga, metode procjenjivanja promidžbenih programa i planova, suradnja s medijima, suradnja i podrška zajednice, zagovaranje…
Iako je polazište bilo u teoriji, predavanje je, osim izlaganja,  dobrim dijelom teklo i u formi razgovora i razmjene iskustava. Kolegice iz školskih knjižnica imale su priliku iznijeti probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali i dobre primjere kako su riješile neke prepreke, a L.Bucevic-Sanvicenti je također ponudila rješenja za pojedine probleme, dajući mnoštvo primjera iz prakse, te prezentirala i sedam zlatnih pravila marketinga u školskim knjižnicama. Posebnu vrijednost ima i popis literature na koji je uputila kao smjernice svima koji se žele više baviti ovom temom.

LJ. Č.

 

      Vrijeme održavanja:  14. rujna 2006.

      Sudjeluju: knjižničari narodnih knjižnica i srednjoškolskih knjižnica 

Održan stručni seminar za knjižničare Rad s korisnicima: metode i tehnike
15. 9. 2006. - Županijska matična služba u suradnji s CSSU organizirala je stručni seminar Rad s korisnicima: metode i tehnike za knjižničare narodnih i srednjoškolskih knjižnica Primorsko-goranske županije.
Seminar je vodila mr. sc. Marina Mihalić,  knjižničarska savjetnica, ravnateljica nacionalnog razdjela Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Seminar je obuhvatio sljedeće sadržaje: knjižnične službe i usluge i njihov razvoj, razine informacijskih usluga, organizacija rada informacijske službe, kvaliteta službi i usluga, službe i usluge po mjeri korisnika, etička pitanja u radu s korisnicima, vrednovanje pokazatelja kvalitete izvedbe, priručnici za osoblje s primjerima dobre prakse razvijanje osobnih vještina potrebnih za rad s korisnicima, uvod u virtualne usluge, obrazovanje korisnika u ICT okruženju.
U radu seminara sudjelovalo je ukupno 24 knjižničara, 11 knjižničara iz narodnih knjižnica i 13 iz srednjoškolskih koji su pokazali velik interes za ovu temu i postavili niz pitanja te je rasprava bila vrlo živa i kvalitetna.

Lj. Č.

 

 

             Sudjeluju: knjižničari narodnih knjižnica, osnovnih i srednjih škola

             Vrijemeodržavanja:  16. studenog 2006.            

Održan stručni seminar za knjižničare
24. 11. 2006.
- U organizaciji županijske matične službe, u četvrtak 23. studenog održan je stručni seminar  Vrednovanje knjižničnih i informacijskih službi i usluga za knjižničare narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije. Voditeljica seminara bila je Martina Dragija Ivanović sa Sveučilišta u Zadru.
Seminar je obuhvatio sljedeće sadržaje: uvod u područje, razlozi za vrednovanje, dokumenti i smjernice o vrednovanju, terminologija, planiranje i identificiranje službi i usluga, praćenje postignuća knjižnice, ciljevi vrednovanja, pokazatelji uspješnosti, metode i tehnike vrednovanja, kvantitativne metode: izrada upitnika, prikupljanje podataka, analiza prikupljenih podataka, kvalitativne metode…
Rad se odvijao kroz predavanje, raspravu i radionice. Polaznici su dobili niz korisnih preporuka, praktičnih primjera, izvadaka iz literature i različitih obrazaca za vrednovanje.
U radu su sudjelovala 34 knjižničara, 19 iz narodnih, 8 iz osnovnoškolskih, te 7 iz srednjoškolskih knjižnica.
Koliko je seminar bio uspješan i koliki je bio interes pokazuju vrlo visoke ocjene kojima su polaznici ocijenili temu i voditeljicu Martinu Dragija Ivanović.

Lj. Č.

 

 

 

Organizator edukacije:         Gradska knjižnica Rijeka

                                               Županijska matična služba

                                               Kontakt osoba: Ljiljana Črnjar, voditeljica službe

  telefon: 051 211-139

  e-mail: ljiljana@gkri.hr

   http://www.gkri.hr