Županija / grad

 

Primorsko – goranska županija / RIJEKA

Ime voditelja županijskog stručnog vijeća

Ivana Vladilo

Škola – sjedište

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka

Broj škola koje pripadaju županijskom stručnom vijeću

31

Broj članova vijeća / broj dipl. knjižničara

32 /  24

Broj održanih stručnih skupova

8

   šk. god. 2003./2004.                                                                    

Prosječan odaziv knjižničara na sastanke županijskog stručnog vijeća

Prosječan broj nazočnih

 15

% od ukupnog broja

47 %

Navedite teme obrađene tijekom održanih skupova

 

 

   26. 09. 2003.

1.Predstavljanje knjižničnog programa METEL WIN (voditelj radionice D. Tkalec, 

       Varaždin)     ( 18 prisutnih )

  2. Program rada skolskog knjiznicara (principi izrade)

  3. Poučavanje učenika, učitelja i roditelja u rješavanju disciplinskih problema u školskoj 

      knjižnici prema metodama Kvalitetne škole (voditeljica radionice J. Vučković, OŠ Dobra, 

      Split)

  4. Bookcrossing –prijedlog za obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica 2003.

 

    9. 10. 2003.

  5. Izgradnja knjižničnog fonda – voditeljica dr. T. Aparac-Jelušić (seminar)  ( 14 prisutnih

 

     24. 10. 2003.

      Radionice: Vrednovanje procesa izgradnje knjižničnog fonda   ( 10 prisutnih )

                         Istraživanje potreba korisnika

                         Upravljanje knjižničnim fondom

                          Integracija elektroničkih izvora u programe izgradnje fonda

 

      10. 12. 2003.

  7. Anđeli stanuju u knjižnici, NETgrupa    ( 18 prisutnih )

      Biserka Šušnjić: Planirane aktivnosti Zavoda za školstvo na području stručnog 

                                usavršavanja školskih knjižničara

     

  8. Edukacija u primjeni i korištenju Metela za školske knjižničare ( 6 prisutnih)

 

      26. 02. 2004.

  9.  Obrada i vođenje zbirki u školskim knjižnicama.   (16 prisutnih)

       Višnja Bošnjak, koordinator za srednjoškolske knjižnice u županijskoj matičnoj službi   

       Knjižnica grada Zagreba.

 

    14. – 17. 04. 2004.

 10. Proljetna škola školskih knjižničara, 2004.   ( 14 prisutnih )

 

      13. 05. 2004.

 11. Obrada neknjižne građe u narodnoj i školskoj knjižnici – voditeljica seminara Sanja  

      Vukasović-Rogač, prof., koordinatorica u Glazbenom odjelu Gradske knjižnice Zagreb.

       ( 12 prisutnih )

 

        4. 06. 2004.    (17 prisutnih)

  12. Tehnika rješavanja problema – voditeljica Tamara Sremec Nebić, dipl. psiholog

  13. Asertivno ponašanje – voditeljica radionice Tamara Sremec Nebić, dipl. psih.

  14. Stručno usavršavanje – kakvo i koliko

 

 

Navedite najčešće probleme u vođenju županijskog stručnog vijeća:

 

O   Nedostatak financijskih sredstava

O   Organizacija – kao najveći problem u prošloj godini, bitno je olakšana stečenom navikom elektroničke komunikacije s članovima vijeća

O   Odaziv nastavnika – relativno nezadovoljavajući, no, činjenica je da se rjeđe odazivaju oni knjižničari koji su to s pola radnog vremena te su spriječeni satnicom, odnosno knjižničari s otoka, kojima su prepreka prometne veze

O   Nedostatne upute i slaba komunikacija sa savjetnikom – nejasni zadaci

Drugo:

 

 

Napišite kratak komentar o radu županijskog stručnog vijeća, važne zaključke i prijedloge u odnosu na odaziv članova, ciljeve, zadaće i postignuća! 

Ovogodišnjim radom stručnog vijeća  sam prilično zadovoljna. Mrežne stranice vijeća su dobro prihvaćene i otvorile su prostor šk. knjižničarima za predstavljanje svoga rada i svojih knjižnica. Članovi vijeća su iskazali zadovoljstvo obrađenim temama te se anketom pozitivno očitovali o potrebi takve vrste stručnog usavršavanja.

Zadovoljni smo i nastavkom akcije NET u školi, s nadom da će i preostale neopremljene knjižnice brzo doći na red, a vjerujemo da je i problem knjižničnog softvera gotovo riješen.

Ostvarili smo vrlo dobru komunikaciju i kao voditeljica mogu uistinu pohvaliti aktivnost i profesionalnost svih srednjoškolskih knjižničarki PGŽ.

PRIJEDLOG: pismo ravnateljima s obrazloženjem o oblicima stručnog usavršavanja šk. knjižničara kako bi se (ponovo) riješio problem nepuštanja na skupove koji nisu u Katalogu