STROJARSKA ŠKOLA
KNJIŽNICA        
home 
početna
obavijesti
prostor
knjižnični fond
informatizacija

naučimo kako
pravilnik
knjižničarka
radovi
plan i program
projekti
moj izbor
album


CARNetov portaL za škole

STRUČNO VIJEĆE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA PGŽ 

  adresar srednjoškolskih knjižničara, zadnja promjena  06.04.2007

 

1. IRENA FIUMAN
   Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka, I. Filipovića 2
   tel. 051 213 890
   fax 214 457
   e-mail:
SS-RIJEKA-505@skole.htnet.hr;
                  ekonomska-skola-rijeka@ri.htnet.hr

2. MILENA KLANJAC
    Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12
    tel. 051 672 155 (int. 21)
    fax 673 510
    e-mail: milena.klanjac@eios.hr
               SS-RIJEKA-514@skole.htnet.hr
   
http://www.eios.hr/knjiznica.asp

3. LJUBICA ZORIĆ
 
 Elektrotehnička škola Rijeka, Zvonimirova 12
    tel. 051 672 155
    fax. 672 167
    e-mail:
SS-RIJEKA-504@skole.htnet.hr  
                   ets-rijeka@ri.htnet.hr

4. JOSIPA VARGA
   Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, F. Kurelca 1
    tel. 051 338 195
    fax 338 195
    e-mail:
SS-RIJEKA-511@skole.htnet.hr
                    gim.moho@ri.htnet.hr

5. LOVORKA RUCK
   Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1
    tel. 051 226 859
    fax 226 859
    e-mail:
SS-RIJEKA-523@skole.htnet.hr  
                   gsimr@ri.htnet.hr

6. KATARINA KOHLER
    Graditeljska i poljoprivredna tehnička škola Rijeka, Podhumskih žrtava 4
    tel. 051 372 032
    fax 372 030
    e-mail:
SS-RIJEKA-508@skole.htnet.hr
                    katarina.kohler@ri.htnet.hr

                   
7. SILVIJA FRANOVIĆ
   
Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka, Podhumskih žrtava 4
    tel. 051 372 032
    fax
    e-mail:
SS-RIJEKA-515@skole.htnet.hr

8. MELITA HLASTEC
   
Kemijsko-grafička škola  Rijeka, Vukovarska 58
    tel. 051 051 675 740
    fax 675 740
    e-mail:
SS-RIJEKA-507@skole.htnet.hr  
                   kgs@skole.htnet.hr

9. SILVANA BIĆANIĆ
   
Medicinska škola Rijeka, Gajeva 1
    tel. 051 217 712
    fax 217 022
    e-mail:
SS-RIJEKA-516@skole.htnet.hr
                    med-skola-rijeka@ri.tel.hr

10. MADLEN ZUBOVIĆ
   
  Prometna škola  Rijeka, J. Vlahovića 10
      tel. 051 343 036 (343 038)
      fax 343 036
      e-mail:
SS-RIJEKA-517@skole.htnet.hr
                  prometna-ri@ri.htnet.hr

11. SANDRA VIDOVIĆ
   
  Prva riječka hrvatska gimnazija  Rijeka, F. Kurelca 1
      tel 051 339 115
      fax 339 115
      e-mail:
SS-RIJEKA-506@skole.htnet.hr
                      gimniri@ri.htnet.hr
                  knjiznicaprhg@net.hr

12. IRENA ŠLOSAR
   
  Prva sušačka hrvatska gimnazija Rijeka, Gajeva 1
     
tel. 051 217 724
      fax 216 306
      e-mail:
SS-RIJEKA-509@skole.htnet.hr
                      1.gimnazija-susak@ri.htnet.hr

13. SUNČANA MARTINČEVIĆ
    
 Salezijanska klasična gimnazija Rijeka, Vukovarska 62
      tel. 051 672 986
      fax 672 204
      e-mail:
SS-RIJEKA-522@skole.htnet.hr 
                     skg@ri.htnet.hr

14. DOLORES MOČINIĆ
     
Srednja talijanska škola Rijeka, E. Barčića 6
      tel 051 213 804
      fax 330 210
      e-mail:
SS-RIJEKA-502@skole.htnet.hr
                      sts-smsi@htnet.hr

15. IVANA VLADILO
    
Strojarska škola Rijeka, J. Vlahovića 10
     tel 051 343 145
     fax 343 145
     e-mail: strojarska.knjiznica@ri.htnet.hr

                 SS-RIJEKA-501@skole.htnet.hr

16. mr. sc. KARMEN DELAČ-PETKOVIĆ
    
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja
     Rijeka, Braće Branchetta 11
     tel 051 675 834 
    
fax 675 647
     e-mail:
SS-RIJEKA-512@skole.htnet.hr
                strojarsko-brodogradjevna-skola@ri.htnet.hr

17. DANIJELA SAMARŽIJA
    
 Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka, Šetalište XIII divizije 75
      tel 051 431 545
      fax 423 943
      e-mail: 
SS-RIJEKA-524@skole.htnet.hr
                   skola-za-primijenjenu-umjetnost@ri.htnet.hr

18. MARTA OŠTRIĆ
     
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka, Vukovarska 58
      tel 051 675 746
      fax 675 746
      e-mail:
SS-RIJEKA-513@skole.htnet.hr

19. VESNA MILIČEVIĆ
     
Trgovačka i tekstilna škola  Rijeka, S. Vončine 1a
      tel 051 333 057
      fax 333 057
      e-mail:
SS-RIJEKA-503@skole.htnet.hr
                  trgovacka-i-tekstilna-skola@ri.htnet.hr

20. GORDANA VUČINIĆ
     
Željeznička tehnička škola  Moravice, Školska 2a
       tel 051 877 118
       fax 877 523
       e-mail:
SS-MORAVICE-501@skole.htnet.hr
                 zts-moravice@skole.htnet.hr   

21. DOLORES PARO-MIKELI
     
Pomorska škola,  51 222 Bakar, Nautička 14
      tel 051 761 211
      fax 051 761 516
      e-mail pomorska-skola-bakar@ri.htnet.hr
                SS-BAKAR-501@skole.htnet.hr

22. NIKO CVJETKOVIĆ
     
Pomorska škola,  51 222 Bakar, Nautička 14
      tel 051 761 211
      fax 051 761 516
      e-mail pomorska-skola-bakar@ri.htnet.hr
                SS-BAKAR-501@skole.htnet.hr

23. SNJEŽANA ŠLIBAR
     
Srednja škola dr. Antuna Barca , 51 260 Crikvenica, Zidarska 4
      tel 051 241 202
      fax 051 781 044
      e-mail SS-CRIKVENICA-501@skole.htnet.hr
                

24.
     
Srednja škola «Vladimir Nazor» , 51 306 Čabar, Narodnog oslobođenja 5
      tel 051 821 017
      fax 051 821 017
      e-mail:
SS-CABAR-501@skole.htnet.hr
                     ss-vladimir.nazor@ri.htnet.hr

25. DIJANA MIHELČIĆ
     
Srednja škola Delnice, 51 300 Delnice, Lujzinska cesta 42
      tel 051 812 203
      fax 812 203
      e-mail:
SS-DELNICE-501@skole.htnet.hr
                     skolska-knjiznica-de@net.hr

    26. IVANKA UKALOVIĆ
        
Srednja škola «Hrvatski kralj Zvonimir», 51 500 Krk, Vinogradska 3
  
      tel 051 221 400,  221 420
     
   fax 221 420
         e-mail:
SS-KRK-501@skole.htnet.hr
 
           srednja-skola-krk@ri.htnet.hr

27. KATA MARKOVIĆ
      Srednja škola Ambroza Haračića, 51 550 Mali Lošinj, Omladinska 10
      tel. 051 231 101
 
     fax 231 821
      e-mail:
SS-MALI-LOSINJ-501@skole.htnet.hr
                  ss-ambroza-haracica@ri.htnet.hr

28. MILICA PROLE
      Srednja škola Ambroza Haračića,  Mali Lošinj, Omladinska 10

29. GABRIJELA MAHMUTOVIĆ
      Gimnazija Eugena Kumičića, 51 410  Opatija, D. Gervaisa 2
      tel. 051 271 966, 272 602
      fax 271 966
      e-mail:
SS-OPATIJA-502@skole.htnet.hr  
                      gek.opatija@skole.htnet.hr

30. BARBARA ŠTEFANEC
      Hotelijersko-turistička škola, Opatija, D. Gervaisa 2
      tel. 051 271 595
      fax 711 595
      e-mail:
SS-OPATIJA-504@skole.htnet.hr

31. MIRA MATAN
      Ugostiteljska škola, Opatija, Kumičićeva 14
       tel. 051 711 335
       fax 711 154
       e-mail:
SS-OPATIJA-501@skole.htnet.hr

32. MARGARITA TOMULIĆ
      Srednja škola Markantuna de Dominisa, Rab, Banjol 11
      tel. 051 724 179
      fax 724 179
      e-mail:
SS-RAB-501@skole.htnet.hr
                      srednja-skola-rab@ri.htnet.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home
voditeljica
adresar
obavijesti
u spomen
tablica
skupovi
plan i program
izvješće


korisne adrese

matična služba

iz naših knjižnica


anđeli su pokrenuli repozitorij i napustili ovo web sjedište