2005.      2004.      2003.

 

 

 

20. 10. 2005.
Tanja Buzina,
viši knjižničar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
KATALOGIZACIJA OMEĐENE ELEKTRONIČKE GRAĐE:diskete, CD ROM-ovi, internet  
 http://www.nsk.hr/e-izdanja/elektronicke.pdf
 

 

 

 

Stručno usavršavanje knjižničara narodnih i školskih knjižnica

Primorsko-goranske županije

 

 

Županijska matična služba u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje organizirala je 18. studenog 2004. godine stručni seminar Knjižnične službe i usluge za djecu koji je vodila mr.sc. Ivanka Stričević, voditeljica Dječjeg odjela Knjižnice Medveščak u Zagrebu i predsjednica IFLA- ine Sekcije za knjižnice za djecu i mlade.

Seminar je obuhvatio širok spektar podtema: knjižnične službe i usluge za djecu u 21. stoljeću, IFLA-ine smjernice za knjižnične programe i usluge za djecu, pregled razvoja dječjih knjižnica kod nas i u svijetu, službe, usluge i programi u hrvatskim dječjim knjižnicama, specifičnosti građe i zbirki za djecu, planiranje, realizacija i vrednovanje usluga i programa za djecu, promotivne aktivnosti i dr.

Posebnu pozornost mr. sc. Stričević posvetila je komunikacijskim i drugim vještinama potrebnim u radu s djecom što je bilo popraćeno s nekoliko zanimljivih vježbi i igara.

Kroz vrlo zanimljivu diskusiju dan je niz primjera pozitivne prakse i okvirnih smjernica za rad. Također posebno vrijednim smatramo obilje preporučene literature i linkova, navedenih u radnim materijalima, za daljnje čitanje i istraživanje ove teme.

Seminar koji je okupio četrdeset sudionika  bio je namijenjen, prije svega, knjižničarima narodnih knjižnica, no odazvali su se i knjižničari osnovnoškolskih knjižnica budući da ova tema u mnogim segmentima dotiče i njihovu svakodnevnu praksu rada s djecom, primjerice prava i potrebe djece, suradnju s narodnim knjižnicama i sl.

 

7. travnja 2005. održan je seminar Knjižnične službe i usluge za mlade koji je također priredila  i vodila mr.sc. Ivanka Stričević, uz sudjelovanje Verene Tibljaš, dipl. knjižničarke, koordinatorice za programske aktivnosti Gradske knjižnice Rijeka. Seminar je bio namijenjen knjižničarima narodnih i srednjoškolskih knjižnica Županije.

Mladež je posebna korisnička skupina koja ima specifične potrebe, očekivanja i način izražavanja. Seminar je stoga imao naglasak na osobitostima informacijskih potreba mladeži te načinima na koji narodne i srednjoškolske knjižnice odgovaraju na njihove potrebe putem zbirki knjižnične građe, posebnih knjižničnih usluga i programa, promotivnih aktivnosti, uključivanja mladih u rad knjižnice i sl. Prezentirani su i neki podaci o knjižničnim uslugama za mlade kod nas i u svijetu kao i konkretni primjeri iz prakse.

Sudionici, njih dvadeset i troje, imali su prigode sudjelovati i u nekoliko radionica koje su priredile I. Stričević i V. Tibljaš što je seminar učinilo izuzetno zanimljivim i dinamičnim.

                                                                                               

 

                                                                                                         Ljiljana Črnjar