Stručni seminari u organizaciji županijske matične službe

  2005.      2004.         2003.

PROGRAM STRUČNIH SEMINARA

Županijska matična služba Gradske knjižnice Rijeka planirala je za knjižničare školskih knjižnica održavanje po jednog seminara  iz pojedinih područja knjižničarske struke u svakom obrazovnom razdoblju.

U suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje koji djeluje pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 2004. godini održat će se sljedeći stručni seminari:

  Veljača (održano)

  Svibanj (13. 05. 2004.)

  Studeni (datum naknadno)  NAJAVA!

(prema prijedlogu Stručnog vijeća knjižničara srednjih škola PGŽ)