2003.       2004.          2005.

Izgradnja i upravljanje knjižničnim fondom
(9. listopada 2003.) i radionice (4. studenog 2003.)

Dana 9. listopada 2003. godine u Narodnoj čitaonici u Rijeci održan je stručni seminar Izgradnja i upravljanje knjižničnim fondom u školskim knjižnicama
Gošća i voditeljica seminara bila je prof. dr. sc. Tatjana Aparac – Jelušić, redovna profesorica na Katedri za knjižničarstvo Pedagoškog fakulteta u Osijeku.
Cilj seminara bio je predstaviti osnovne teorijske i praktične postavke procesa izgradnje knjižničnog fonda – načela, svrhu, ciljeve, metode, plan nabave, organizaciju  i upravljanje knjižničnim zbirkama, istraživanje potreba korisnika i dr.

Sudjelovalo je pedesetak školskih knjižničara od kojih je velik dio iskazao interes za nastavak rada u radionicama.
Radionice su održane  4 . studenog 2003. u prostoru Laboratorija za samoučenje Gradske knjižnice Rijeka u dva tematska bloka:

Radionice I: Istraživanja o korisnicima i korištenju

Radionice II: Upravljanje fondom u školskoj knjižnici

U radionicama su sudjelovala 23 školska knjižničara.

 Tinejdžerske radionice DO «Stribor»-prezentacija, 8. svibnja 2003.

  Dječji odjel «Stribor», matična služba Gradske knjižnice Rijeka i matična služba Gradske knjižnice i čitaonice Pula organizirali su 8. svibnja 2003. godine u Narodnoj čitaonici Rijeka  susret i druženje knjižničara osnovnih i srednjih škola Istarske županije i srednjih škola Primorsko-goranske županije.

Osim druženja, cilj susreta bila je prezentacija tinejdžerskih radionica DO «Stribor», jačanje suradnje između narodnih i školskih knjižnica, te poticaj školskim knjižničarima da slične programe organiziraju u vlastitim sredinama.

Radionice je predstavila voditeljica DO «Stribor» Verena Tibljaš nakon čega su se knjižničari okupili u pet radionica koje su vodili tinejdžeri: Magic pen: radionica kreativnog pisanja, Book cafe Moljac: čitateljski klub, Patchwork: likovna stvaralačka radionica, Ajmo, goli!, radionica rasprave i Teen Tea Time, «brbljaonica» na engleskom jeziku.

Opća je ocjena sudionika da je ovo bilo izuzetno iskustvo: tinejdžerima voditi odrasle, a knjižničarima da budu vođeni od mladih.

 

Stručni seminar o reviziji i otpisu knjižnične građe, 28. veljače 2003.

U Rijeci je u Gradskoj vijećnici dana 28. veljače 2003. godine u organizaciji županijske matične službe održan stručni seminar o reviziji i otpisu knjižnične građe za knjižničare školskih knjižničara Primorsko-goranske županije.
Seminar kojemu je nazočilo pedesetak knjižničara osnovnih i srednjih škola vodila je Maja Lalić, koordinator za zaštitu u Gradskoj knjižnici Zagreb.
M. Lalić sustavno je i iscrpno u svom izlaganju obuhvatila sve segmente revizije i otpisa knjižnične građe: pripremu revizije, metode provođenja, izlučivanje građe za otpis, postupke s otpisanom građom, te posebice procjenu vrijednosti otpisane građe.
Sudionici su dobili izmijenjenu i dopunjenu verziju materijala Revizija i otpis knjižničnog fonda u školskim knjižnicama koji je izradila Veronika Čelić-Tica savjetnica za školske knjižnice u Zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice s dodatkom M. Lalić o procjeni vrijednosti otpisane građe.
Nazočni knjižničari aktivno su sudjelovali u raspravi koja je uslijedila. Uz pitanja vezana za temu seminara istaknuto je više pitanja i problema koja su se odnosila na otkup knjiga Ministarstva prosvjete i športa za školske knjižnice.
O iznesenim problemima matična služba izvijestila je Ministarstvo te je 19. svibnja 2003. uslijedio odgovor pomoćnice ministra mr. sc. Vesna Bilić o odluci Ministarstva da osigura namjenska sredstva za nabavu knjižnične građe.