Tipovi baterija

GPS uređaji, u odnosu na većinu elektroničkih uređaja na baterije, su veliki potrošači električne energije. Korištenjem "običnih" cink-ugljen baterija uglavnom možete računati na sat ili dva rada GPS uređaja što je u praktičnim uvjetima gotovo beskorisno. Zbog velike amperaže koju zahtijevaju GPS uređaji te baterije "crknu" puno prije njihove pune ispražnjenosti. Cink-ugljen baterije koje su "crkle" u GPS uređaju još će dugo vremena pokretati vašu budilicu. Isto vrijedi i za cink-klorid baterije koje daju cca 50% veći kapacitet. Proizvođači GPS uređaja gotovo jednoglasno preporučuju upotrebu alkalnih baterija, koje imaju u grubo pet puta veći kapacitet od cink-ugljen baterija, međutim, ipak postoje bolje alternative.

Alkalne baterije, od svih na tržištu (po normalnoj cijeni) dostupnih baterija neosporno imaju najveći kapacitet, i preko 2500 mAh za LR6 (AA) veličinu. Mogu biti uskladištene dugo vremena bez značajnog pada kapaciteta. Izgube oko 5% kapaciteta godišnje pri 30°C. To ih čini idealnim pričuvnim baterijama. U praksi možete računati na cca 10 - 12 sati rada GPS uređaja s dvije LR6 alkalne baterije ili cca 20 - 24 sata rada uređaja s četiri alkalne LR6 baterije. Indikatori stanja baterija u GPS uređajima prilagođeni su naponskim karakteristikama upravo alkalnih baterija i neće prikazivati točno stanje ako se koriste drugi tipovi baterija.

Litijske baterije su izuzetno lagane, velikog kapaciteta i zadržavaju svojstva i pri vrlo niskim temperaturama. Moguće ih je nabaviti u trgovinama s fotografskom opremom ali zbog izuzetno visoke cijene, za korištenje u GPS uređajima isplative su samo polarnim ekspedicijama.

Svi do sada navedeni tipovi baterija su baterije za jednokratnu upotrebu. Iako možda najpraktičnije, zbog velike potrošnje el. energije GPS uređaja, upotreba ovakvih baterija pretvara korištenje GPS uređaja u skup hobi. Alternativa su akumulatorske, tj. punjive baterije.

Ni-Cd (nikal - kadmij) baterije su do nedavno bile jedini tip akumulatorskih baterija u standardnim veličinama. Relativno su skromnog kapaciteta (do cca 750 mAh) i sklone su tzv. memorijskom efektu koji se manifestira kao pad kapaciteta ako se baterija puni prije nego što je potpuno prazna. Pojednostavljeno rečeno, ako napunimo Ni-Cd bateriju koja je poluprazna, ona će nam dati samo pola kapaciteta, tj. do točke početka zadnjeg punjenja.

NiMH baterije, svojstva i pravilna upotreba

Ni-MH (nikal - metal hidrid) su novija generacija akumulatorskih baterija koje su svoju prvu primjenu našle u mobilnim telefonima a zatim su se na tržištu pojavile i u standardnim veličinama. Velikog su kapaciteta (1600 do 2100 mAh), približavajući se karakteristikama alkalnih baterija. Ne pate od memorijskog efekta. Pri sobnoj temperaturi dnevno gube 2 do 3 posto kapaciteta, što u krajnjem slučaju i nije strašno jer su - punjive. Imaju dobru naponsku karakteristiku, mali pad napona pri pražnjenju većim strujama i zadržavanje nazivnog napona u širokom rasponu od punog kapaciteta do ispražnjenosti. Upravo zbog svoje drugačije (bolje) naponske karakteristike, pokazivač stanja baterija u GPS uređajima neće pokazivati točno preostali kapacitet baterija. Za potpuno pune Ni-MH baterije prikazati će cca 2/3 kapaciteta a za prazne, neposredno prije automatskog gašenja uređaja, cca 1/4 kapaciteta.

Ni-MH predstavljaju najbolji izbor za korisnike GPS uređaja. Uloženi novac u poseban punjač i relativno skupe Ni-MH baterije vratiti će vam se nakon desetak punjenja, tj. desetak ne-kupovanja alkalnih baterija. Osim toga, kad već investirate u punjač, sada možete koristiti Ni-MH baterije i za ostale uređaje.

Ni-MH baterije zahtijevaju poseban punjač, s "pametnom" elektronikom. Ne koristite punjač za Ni-Cd baterije jer možete uništiti Ni-MH baterije jer su osjetljive na prekomjerno punjenje. Tek nabavljene baterije potrebno je potpuno napuniti prije upotrebe. U prvih tri do pet ciklusa upotrebe potrebno je baterije izložiti punom ciklusu, tj. potpuno ih napuniti, zatim potpuno ih isprazniti normalnom upotrebom. To je proces "formiranja" baterije tijekom kojeg ćete primjetiti da kapacitet baterija raste. Nakon toga Ni-MH baterije možete po volji puniti i koristiti. Ni-MH baterije u prosjeku izdrže oko 500 ciklusa. Upotreba kvalitetnih "pametnih" punjača znatno produžuje njihov radni vijek.

Ni-MH baterije su osjetljive na udarce i mehanička oštećenja. Ne dopustite da vam Ni-MH baterije padnu na pod ili na bilo koji način budu izložene mogućnošću mehaničkog oštećenja.

Baterije i ekologija

Ako koristite baterije za jednokratnu upotrebu, ne bacajte upotrebljene baterije u prirodu! Sve baterije sadrže agresivne i toksične tvari i teške metale! Bačene baterije će korodirati i ispustiti svoj sadržaj! Mnogi gradovi imaju reciklažna dvorišta ili kontejnere za reciklažu raznih materijala. Vrlo često tu je i manji kontejner za sakupljanje starih baterija. Odlaganjem baterija u taj kontejner čuvate svoj okoliš i direktno podržavate osobe i organizacije koje brinu o vašem okolišu.

Korištenjem akumulatorskih baterija pridonosite znatno manjem obimu proizvodnje baterija i njihovih kemikalija i manjem zagađenju okoline bilo pri proizvodnji baterija, njihovom transportu i konačno odlaganju po isteku radnog vijeka.

Povratak