Gauß-Krüger koordinatni sustav

Topografske karte u pravilu nemaju ucrtan koordinatni sustav zemljopisne širine i dužine izražen u stupnjevima. Topografske karte u pravilu koriste pravokutne koordinatne sustave kao što su UTM (Universal Transverse Mercator), Gauß-Krüger (Gauss-Kruger) i slično. 
Koordinate u takvim koordinatnim sustavima se izražavaju u kilometrima (ili metrima), a ne u stupnjevima. Položaj neke točke definiran je udaljenošću od ishodišne točke po x i y osi, i nadmorskom visinom, naravno. Os y je u smjeru Istoka, a os x u smjeru Sjevera. Često se te koordinate nazivaju "desno" (y) i "gore" (x).

Npr:
desno: 7441.450 km
gore: 4941.400 km


Topografski zemljovidi imaju iscrtanu kilometarsku Gauß-Krüger mrežu tako da je lako brzo naći kvadrat čiji je lijevi donji kut na desno 7440, gore 4940 te odrediti točne koordinate mjerenjem ravnalom (ili priloženim kutnikom), kako je to prikazano na shemi koja se nalazi na "JNA" zemljovidima mjerila 1:50000. U ovom slucaju to je 7440 umjesto 7441 jer je na takvim zemljovidima iscrtana mreža s kvadratima 2 x 2 km, kao što je to prikazano na ulomku zemljovida gore. Na zemljovidima 1:25000 mreža je 1 x 1 km.

Gauß-Krüger koordinatni sustav baziran je na traverznoj Merkatorovoj projekciji kod koje se točke elipsoida preslikavaju na plašt valjka. Plašt valjka dodiruje odabrani meridijan i on se naziva središnji meridijan. Što se više udaljavamo prema Istoku ili Zapadu od tog središnjeg meridijana deformacija je sve veća pa se ovakva projekcija koristi samo za relativno uska područja uz zadani meridijan, tzv. zone. Te zone su uglavnom široke 3° do 6° zemlj. duzine. Zato se ovakva projekcija koristi za topografske karte malog mjerila koje detaljno prikazuju relativno mali dio Zemljine površine.

Traverzna Merkatorova projekcija je konformna, što znači da kutevi (npr. azimut) izmjereni na karti odgovaraju kutevima izmjerenim u prirodi. To je bitno za orijentaciju.

Ishodište koordinatnog sustava je u presjeku središnjeg meridijana i ekvatora ali se to ishodište najčešće pomakne prema Zapadu (vrijednosti y se uvećaju za određenu konstantu) kako bi se izbjegle negativne vrijednosti y ("desno") u lijevoj polovici zone.

Koordinate točaka iz jedne zone nisu sukladne koordinatama točaka iz druge zone. To je bitno kada se koriste dva zemljovida s različitim zonama koji prikazuju područje u neposrednoj blizini granice zona.

Gauß-Krüger koordinatni sustav u Hrvatskoj

Teritorij Republike Hrvatske preslikava se na dva, na elipsoid poprečno postavljena cilindra, po petnaestom i osamnaestom meridijanu. Dakle preslikava se u dva koordinatna sustava, tj. dvije zone, 5. i 6. zona računajući od Greenwich-kog meridijana. Te zone su široke 3 stupnja. 
5. zona ima središnji meridijan 15° a 6. zona ima središnji meridijan 18°. Granica tih zona je meridijan 16°30', lijevo je 5. zona, desno je 6. zona. U svakoj zoni je središnji (15° ili 18°) meridijan os x koordinatnog sustava s pozitivnim smjerom na sjever, a os y je ekvator. Vrijednosti y se uvećaju za z500000 ( z=broj zone, 5, ili 6) kako bi se izbjegle negativne vrijednosti.

Podešavanje GPS uređaja na Gauß-Krüger koordinatni sustav

Hrvatski topografski zemljovidi i vojni zemljovidi bivše JNA koriste Gauß-Krüger koordinatni sustav, traverznu Merkatorovu projekciju na Bassel 1841 elipsoidu i Hermannskogel map datum. Da bi se GPS uređaj podesio na rad u takvom koordinatnom sustavu potrebno je podesiti sljedeće:

  5. zona (E13°30' - E16°30) 6. zona (E16°30 - E19°30)
Projection vrsta projekcije Transverse Mercator Transverse Mercator
Latitude of origin zemlj. širina ishodišta
Longitude of origin zemlj. dužina ishodišta (središnji meridijan) 15° 18°
Scale factor mjerilo preslikavanja po središnjem meridijanu 0.9999 0.9999
Units to meter scale mjerilo mjerne jedinice zemljovida, ako se koristi druga mjerna jedinica 1 1
False East at origin pomak ishodišta prema istoku kako bi se izbjegla upotreba negativnih koordinata 5 500 000 m 6 500 000 m
False North at origin pomak ishodišta prema sjeveru 0 m 0 m

Naročito je praktična opcija istovremenog korištenja dva koordinatna sustava na GPS uređaju, primarni i sekundarni. 
Na primjer, moguće je podesiti primarni koordinatni sustav na zemlj. širinu/dužinu (LAT/LONG) i WGS84 datum, što je sustav koji se koristi u Geocaching aktivnostima. To je koordinatni sustav pomoću kojeg ćete pronalaziti skrivene cacheve i određivati koordinate geocacheva koje postavljate.
A kao sekundarni sustav postavi se
Gauß-Krüger koordinatni sustav. Taj koordinatni sustav će vam služiti pri orijentaciji na topografskom zemljovidu, prikazujući koordinate vašeg položaja i koordinate unešenih točaka u koordinatnom sustavu vaše topografske karte.

Takav slučaj je prikazan na slici. Primarni koordimatni sustav (LAT/LONG, WGS84) pokazuje koordinate položaja
N  45°22.298'
E 014°16.639'
dok sekundarni koordinatni sustav (USER GRID, USER DATUM) pokazuje koordinate:
desno: 5443.573 km
gore:   5026.069 km.

Koordinate točaka moguće je unjeti i u sekundarnom koordinatnom sustavu. Kod nekih uređaja to se može učiniti opcijom "Projection" pri unosu nove točke.

Povratak