Župno pastoralno vijeće

 

 

 

4. studeni, 2004.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić i 9 članova ŽPV-a.

 

Nakon sv. mise i klanjanja, koje su vodili članovi ŽPV-a, vjećnici su prigodnim domjenkom proslavili fra Dragin imendan. Istodobno, imali smo i pripremni sastanak za slijedeći sastanak ŽPV-a, koji će se održati 15.11. u 19 sati, kada će nas posjetiti nadbiskupov suradnik, da vidi naše djelovanje i da nas upozna s nekim planovima i temama.

 

Tijekom sastanka pročitan je zapisnik zadnje sjednice.

U nastavku se razgovaralo o proslavi Blagdana sv. Nikole Tavelića.

Svoga zaštitnika naša Župa će proslaviti trodnevnicom i misama na sam blagdan:

 

11.11. misu predvodi fra Romeo Košćak. Poslije mise održat će se predstavljanje Glazbene monografije fra Ive Perana. Knjigu će predstaviti: Dr. Marija Riman, muzikolog, fra Bernardin Škunca, provincijal, i nadbiskup msgr. Ivan Devčić.

Kroz misu će pjevati Župni zbor, a u prigodnom programu će  otpjevati i neke Peranove skladbe. Nastupit će i glazbeni umjetnici: Milica Marelja, Angela Nujić i Slavko Sekulić uz pratnju na orguljama Danijele Marinović.

12.11. misu predvodi fra Rozo Brkić. Pjeva FRAMA.

13. 11. misu predvodi biskup iz Gospića msgr. Mile Bogović. Poslije mise biskup će održati predavanje o hrvatskim mučenicima.

14.11. na sam blagdan, u 10,30 sati, Sv. misu predvodi biskup Mile Bogović, pjeva Župni zbor. Sv. misu u 18 sati predvodi nadbiskup Ivan Devčić, pjeva FRAMA. Poslije mise biti će prigodni domjenak za uzvanike.

 

Razno:

Fra Drago i naš Aldo ofarbali su vanjsku drveninu samostana.

 

Neki prijedlozi:

Za slijedeći sastanak pripremiti zapisnike.

Konkretno predložiti kandidate za čitače i animatore.

 

 

Zapisnik vodio: Milan B.

Voditelj sastanka: fra Drago Lj.

 

 

 

 

21. listopad, 2004.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić i 11 članova ŽPV-a.

Susret je započeo molitvom a zatim je pročitan zapisnik zadnjeg sastanka.

 

U nastavku je fra Drago informirao župno vijeće o Nadbiskupijskom pastoralnom planu. Sažetak:

Nadbiskup je prihvatio pastoralni program Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća za tekuću pastoralnu godinu na temu: Župa i služba naviještanja. Cilj novog Nadbiskupijskog pastoralnog plana ja da ga svako župno vijeće što bolje ugradi u vlastiti pastoralni plan.

Tu zadaću upoznavanja kroz mjesec listopad i studeni izvršiti će nadbiskupovi najbliži suradnici.

 

Zatim je fra Drago predstavio Nadbiskupovu poruku za početak pastoralne godine koja nosi naslov: Počinjemo obnovu naših župa. Neki naglasci:

Ovom pastoralnom godinom započinje trogodišnji program obnove župe. Takva je zamisao iznesena na proljetnom zborovanju ŽPV-a naše Nadbiskupije. Tu je ideju prihvatilo Nadbiskupijsko pastoralno vijeće i u skladu s pastoralnim smjernicama HBK «Na svetost pozvani», zaključeno je da ova, odnosno, prva godina bude posvećena službi naviještanja, slijedeća posvećivanju, a posljednja pastirskoj službi.

U programu prve godine naglasak je stavljen na kvalitetnije čitanje i propovijedanje riječi Božje. U tu svrhu bit će priređeni razni seminari i predavanja.

Školski vjeronauk nije potpun bez župne kateheze. Njezin je primarni zadatak uvođenje ne samo prvopričesnika i krizmanika već sve djece i mladeži u život župne zajednice.

Jednako važan i zahtjevan je odgoj odraslih u vjeri. Tu se u prvom redu misli na one koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije. Dakako, pritom se, i župnici i svaki pastoralni djelatnik, i oni koji žele primiti svete sakramente, trebaju držati uputa i normi crkvenih dokumenata.

Trebalo bi izbjegavati praksu slavljenja sakramenata, posebno krštenja i ženidbe, izvan vlastite župe.

Odgoj u vjeri je potreban svim vjernicima bez obzira na dob, izobrazbu ili vrijeme kad su prihvatili kršćansku vjeru. Za takva nastojanja važni su i dobro osposobljeni župni animatori, za koje ove godine počinje, na našoj Teologiji u Rijeci, stručna izobrazba.

 

Dio programa za ovu radnu godinu:

31.10. u 18 sati, sveta misa koju će predvoditi Provincijal s desetak svećenika. Na toj misi biti će obnova obećanja članova Frame.

4.11. u četvrtak poslije mise klanjanje vodi ŽPV-e (fra Dragin imendan!), (2. četvrtak, klanjanje vodi Frama; 3. četvrtak, Molitvena zajednica; 4. četvrtak, FSR). Poslije mise se predviđa slijedeći sastanak ŽPV-a.

29.01.2005. (subota u 10 sati), organizira se u Nadbiskupiji seminar za čitače. Predviđa se 6 tečaja za čitače iznad 20 godina; financije će snositi župa. Fra Tomislav će odabrati kandidate za čitače, tj. za službu lektora. Prije tih seminara naći će se s njima dva puta.

Fra Tomo je iznio i neke zamisli i prijedloge koje bi ugradili u naš pastoralni plan:

HBK predviđa 6 tečaja za mlade animatore koji bi radili s mladima. Iz naše župe bi moglo nekoliko mladih sudjelovati na tim seminarima.

Kroz Korizmu će se organizirati obiteljske tribine i duhovna obnova za obitelji.

Moglo bi se poraditi na katehezi učenika od 5-6 raz. Slab je odaziv vjeroučenika te dobi!

 

Razno:

Gospodin Aldo je napomenuo da naš nadbiskup, u okviru preslave Dana sv. Vida, promovira zaslužne laike, te je sugerirao da se iz naše župe, kao kandidat, predloži naš tajnik, i možda još koji laik, a da župnik vidi što se u tom pogledu može učiniti.

 

Zapisnik vodio: Milan B.

Voditelj sastanka: fra Drago Lj.

 

 

 

 

3. svibanj, 2004.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić i 10 članova ŽPV-a.

 

Susret je započeo čitanjem odlomka iz Biblije: Ponizna ljubav u zajednici, Rim 12, 4-15

 

U pastoralnom dijelu u okviru teme: Caritas – bitna dimenzija života i prepoznatljivosti župe i Crkve, fra Drago je pripremio izlaganje: Karitativna zajednica. Neki naglasci:

 

«Ova je zajednica nužnost svake župne zajednice, odgovorne da na organiziraniji način promiče djelotvornu ljubav, služenje i solidarnost među ljudima. (...)

...״Crkva drži u velikoj časti milosrđe prema siromasima i bolesnima, karitativna djela i djela uzajamne pomoći da se ublaže svakovrsne ljudske nevolje״. (...) Djelotvorna ljubav jest imperativ naše kršćanske vjere. (...)»

 

Izlaganje se može sažeti u slijedećem zaključku: Karitativna «(...) zajednica treba stimulirati promjenu mentaliteta i prakse, pospješujući prijelaz:

 

-         od skrbništva prema sudjelovanju

-         od milostinje prema prihvaćanju

-         od pomoći prema međusobnom dijeljenju

-         od uključivanja malog broja do sudjelovanja sviju u župnoj zajednici

-         od površnog poznavanja potrebe prema preuzimanju odgovornosti

-         od emotivnog i prigodnog prema sveobuhvatnom i kontinuiranom sudjelovanju.»

 

Zatim je pročitan zapisnik zadnjeg sastanka. Neki osvrti, prijedlozi i dopune:

 

Misa za fra Tomislavovog pokojnog oca predviđena je uveče 4. svibnja.

Izlet - hodočašće u Krasno odgađa se za 19. lipanj. Cijena 50 kuna po osobi.

Klanjanje prvog četvrtaka u mjesecu predvode članovi ŽPV-a. Klanjanje će pripremiti fra Tomislav. Pozivaju se članovi vijeća da prema mogućnosti sudjeluju na tim klanjanjima.

Fra Drago je naglasio da je Dan bolesnika naše župe prošao jako dobro.

Karitativna akcija u Velikom tjednu je uspjela.

 

Program u svibnju:

8. 05. od 9 – 16 sati održati će se Susret svih članova ŽPV-a i Ekonomskih vijeća naše Nadbiskupije.

9.05. Majčin dan. Nakon večernje mise prigodni program.

15.05. u 10 sati Krizma. Pjevanje predvodi Frama.

30.05. Pričest, vjerojatno u 10 i 30 sati.

31.05. misa povodom šesnaestogodišnjice posvete naše crkve i jedanaestogodišnjice osnutka župe.

 

7. lipnja, slijedeći sastanak ŽPV-a. (Nije se održao!)

 

Zapisnik vodio: Milan B.

Voditelj sastanka: fra Drago Lj.

 

 

19. travanj, 2004.

 

 

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, i 7 članova ŽPV-a.

 

Susret je započeo razmatranjem fra Drage o Uskrsu, na temelju ulomka iz knjige A. Milagra. Neke misli:

 

«Bog nije uskrsnuo samo za sebe već poglavito za nas. Njegovim smo uskrsnućem usrećeni. (...)

Krist je svojim uskrsnućem prešao u jedan novi život. I mi trebamo s njime uskrisivati, već ovdje sve više rasti u ljubavi prema Bogu i prema ljudima. (...)»

 

U nastavku sastanka je gospodin Jurić pročitao izlaganje koje je priredio fra Drago.

Tema: Liturgijska godina kao osovina župne kateheze. Neki naglasci:

 

«Program župne kateheze liturgijsku godinu uzima kao temeljni prostor za sadržaj katehetskih jedinica. (...) Riječ je o uvođenju vjeroučenika u liturgijsko vrijeme, tj. u Kristovo djelo spasenja ili Kristovo vrijeme, koje se svake godine posadašnjuje upravo preko liturgijske godine. (...)

 

U liturgijskoj se godini, naime , slavi spomen Božjega «sada». Božja djela (...), ili Božji događaji (...), što ih nosi liturgija i što ona očituje kroz liturgijsku godinu – to je ona prepoznatljiva crta što je mora pokazivati upravo župna kateheza. (...) U Kristu se, naime zbiva početak vremena spasenja, (...) U Kristu se dogodilo i ispunjenje toga vremena: (...) i obećanje budućega vremena. (...) Upravo se u liturgijskoj godini, u slijedu liturgijskih vremena i blagdana, preko svetopisamskih čitanja i liturgijskih molitava izražava takav sržni sadržaj vjere Crkve, stoga i sržni predmet župne kateheze.

 

To Kristovo vrijeme ili liturgijsko vrijeme u bitnome je vrijeme Crkve. U liturgijskoj konstituciji Drugoga vatikanskoga sabora izriče se bitan suodnos između vremena Crkve i Kristovih događaja: «Bogu odana Majka Crkva smatra svojom zadaćom da u određene dane kroz godinu spasonosno djelo svoga božanskog Zaručnika slavi svetim spominjanjem. Svake sedmice, u dan što ga je nazvala Gospodnjim, ona slavi spomen Gospodnjeg uskrsnuća, koje uz to, zajedno s njegovom blaženom mukom, svetkuje i jednom u godini najvećim blagdanom Uskrsa. Tijekom pak godine, Crkva razvija cjelovito Kristovo otajstvo od utjelovljenja i rođenja do uzašašća, do duhovskoga dana i očekivanja nade i dolaska Gospodnjega. Slaveći tako otajstva otkupljenja, Crkva otvara vjernicima bogatstvo kreposti i zasluga svojega Gospodina, da se tako ta otajstva na neki način u svako doba ponazočuju i kako bi vjernici mogli doći s njima u dodir i napuniti se milošću spasenja.» (SC, br. 102)

 

Poglavita je zadaća župne kateheze da katehizande uvodi u takvo Kristovo vrijeme, odnosno u tajnu Krista jer je to bitno poslanje Crkve. (...) Čitava liturgija posjeduje izvanrednu evangelizatorsku i vjeronaučnu snagu. (...) ...izvanredan je oblik evangelizacije i kateheze. (...) Da bi se ostvarila kateheza, treba pomljivo otkrivati bogoslužni izvor, u prvom redu nedjeljna čitanja i vlastite molitve nedjeljnih i blagdanskih slavlja. Iskustvo pokazuje da je zadatak još uvijek otvoren i daleko od dosega učinaka koji su poželjni. Na taj se način preko stapanja župne kateheze «sada», dosiže cilj župne kateheze. Time liturgija postaje odista sržno katehetsko mjesto ili osovina župne kateheze.»

 

U nastavku je pročitan zapisnik sa zadnjeg sastanka.

Neki prijedlozi i osvrti:

 

Slijedeće godine na Cvjetnicu, organizirati procesiju oko crkve!

Na Veliki četvrtak kad se Sv. Otajstvo prenosi u sakristiju, napraviti procesiju unutar crkve.

Možda na Gospinom oltaru napraviti «Božji grob»

Na Veliki petak kod obreda ljibljenja svetog križa, radi bržeg odvijanja obreda, križ postaviti na prvu stepenicu.

Susret bolesnika prošao je dobro i s vrlo dobrim odazivom bolesnika.

Izlet Zbora u Pazin unatoč slabijem vremenu i u početku slabijem odazivu, na kraju je prošao vrlo dobro. Sa pridruženim pjevačima, djecom i gostima na izletu su sudjelovale ukupno 32 osobe. Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se izlet ostvari i uspije.

 

Fra Tomislavu je umro otac. Biti će organiziran prijevoz do mjesta sprovoda, a kasnije u  našoj župi i misa za dušu pokojnika.

Jednu nedjelju ćemo sv. misu namijeniti i za fra Ivu Perana.

 

Okvirni program za svibanj:

Kroz mjesec svibanj, gospođa Reza će organizirati i osmisliti moljenje krunice.

Hodočašće 1. svibnja, u Brezje, je otkazano a predloženo je hodočašće u lipnju, u Krasno.

Majčin dan proslavit ćemo 09. 05. Nakon večernje mise nastupiti će: Tamburaški orkestar, «Frama», «Tavelići» i Župni zbor.

15.05. Krizma

30.05. Pričest

31.05. Šesnaestogodišnjica posvete naše crkve i jedanaestogodišnjica osnutka župe.

Idući sastanak ŽPV-a planiramo 3. svibnja u 20 sati. Tema: Caritas – bitna dimenzija života; prepoznatljivost župe i Crkve.

 

Zapisnik vodio: Milan Brkić

Voditelj sastanka: fra Drago Ljevar

 

 

 

9. ožujka, 2004.

 

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić, i 12 članova ŽPV-a.

 

Nakon uvodne molitve, fra Drago je u okviru šire teme: Kako živjeti Korizmu – «Umiranje je najbliže Uskrsnuću», govorio o užoj temi: 

«Budimo vjernici obraćenja i ljubavi»

 

Misao vodilja te teme je da nas Korizmeno vrijeme poziva na post, molitvu i dobra djela.

Crkva nas poziva da se i sakramentom pomirenja ugrađujemo u obraćenje vlastitog srca, te da iskreno prihvatimo izazov Božji da mu budemo svjedoci. Svjedoci životom prožetim ljubavlju, vjerom i Božjim blagoslovom. (širi tekst se može priložiti uz zapisnik!)

 

Zatim je pročitan zapisnik zadnjeg sastanka.

 

U nastavku, u duhovno-pastoralnom dijelu sastanka, fra Drago je izložio temu: Kateheza – djelo župne zajednice. Sažeti prikaz teme:

 

Temeljno pitanje naših vjerničkih sredina je: Kako riješiti tzv. Problem «neplodnosti kateheze». To se očituje u činjenici da nakon toliko uloženog truda za djecu i mlade u školi i župi – ne vidimo neke posebne rezultate. Barem u nekim sredinama, djece i mladih je sve manje na misi. Taj problem se kroz povijest pokušavao rješavati na razne načine.

 

Zajednički manjak svih tih hvalevrijednih pokušaja sastoji se u tome što se rješenje problema tražilo isključivo unutar funkcioniranja katehetskog poučavanja. Međutim, treba ga tražiti i u crkvenom i obiteljskom kontekstu. Naime, činjenica je da obitelji župna zajednica sve manje funkcioniraju kao odgovarajuća potpora uvođenju u vjeru i djelovanju iz vjere. Pravog pomaka nema dok se ne senzibiliziraju župne zajednice koje će biti sve sposobnije živjeti, slaviti i u ljubavi izražavati vjeru.

 

Župna zajednica je pozvana da u posebnom programu, na početku «pastoralne godine», izradi svoj «pastoralni projekt» i da predloži putove rasta u vjeri te slavljenje i življenje za cijelu župnu zajednicu, a ne samo za djecu i mlade. Tu je presudna uloga ŽPV-a kao glavnog čimbenika u koordinaciji odgoja u vjeri.

 

Župa je najznačajnije mjesto u kojemu se oblikuje i očituje kršćanska zajednica. Ona je pozvana biti bratska zajednica i ugodna obiteljska kuća gdje kršćani postaju svjesni da su narod Božji! Naime, u župi se zajedno stapaju i u sveopćost Crkve uključuju sve postojeće ljudske razlike. Župa je također i redovito područje rađanja i rasta u vjeri. Ona predstavlja vrlo prikladan zajednički prostor kako bi služenje Riječi ostvareno u njoj istodobno bilo pouka, odgoj i životno iskustvo.

Jedna od ključnih eklezioloških postavki Drugog vatikanskog sabora je da će katekizmima za župnu katehezu biti nužno još snažnije produbiti spomenutu svijest o župi kao mjestu gdje se jača i raste Crkva kao narod Božji. (širi tekst se može priložiti uz zapisnik!)

 

U nastavku sastanka, vjećnici su prokomentirali izlaganje fra Drage. Neke misli:

Sve manja prisutnost mladih na misi problem je i naših obitelji. Kad u crkvu dolaze roditelji, dolaze i djeca. Trebamo biti primjer drugima i u crkvi i na radnom mjestu.

 

Razno:

Problem čišćenja crkve razmotrit ćemo na jednom od slijedećih sastanaka.

Postavljeni su panoi, za razne grupe, u dvorani i hodniku samostana.

 

Travanj:

Cvjetnica: prije početka mise u 10,30 blagoslov maslinovih grančica na trgu ispred crkve

Veliki četvrtak, sv. misa u 19 sati, u obredu pranja nogu sudjelovat će članovi ŽPV-a, FRAM-e, župnog zbora

Veliki petak: ujutro križni put u 10,30 ;  uveče u 19 sati, obredi velikog petka

Velika subota: početak obreda u 23,30

Sljedeći susret ŽPV-a planiramo u ponedjeljak, 19.04. u 20 sati.

 

Zapisnik vodio: Milan Brkić

Voditelj sastanka: fra Drago Ljevar

 

 

10. veljače, 2004.

 

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić, i 8 članova ŽPV-a.

 

Nakon uvodne molitve, na početku sastanka, fra Tomislav je izvijestio ŽPV-e o Pastoralu djece i mladih u našoj župi. Iz izvješća su vidljivi neki problemi ali i to da se može uspješno biti i raditi s mladima. Neki naglasci:

 

«Pustite malene k meni» - Takvima pripada Kraljevstvo Božje.

Imamo vjeronauk od trećeg razreda nadalje, za sve uzraste djece i mladih. Treba razlikovati župnu od školske kateheze. Školska ima naglasak na vjerskom znanju a župna na pripremu za sakramente i na uvod djece u praktični vjerski život.

Godišnje na vjeronauk za prvu pričest dođe oko 150 djece, međutim, otprilike toliko ih i ode. Slično je i s sa krizmanicima. Djeca 4. 5. i 6. razreda slabo dolaze na vjeronauk i na misu. Nešto djece ostane u ministrantima i  u malom zboru.

Na Dekanatskom sastanku vlč. Dalibor Božić govorio je o radu s mladima. Crkva ima kontakt sa 80% mladih, od kojih u crkvu ih ide 3%.

U našem dekanatu ima nekoliko grupa mladih. U katoličkoj nogometnoj ligi ima oko 300 mladih.

Potrebno je mlade poznavati iznutra, u njihovom ambijentu. Mladi traže i nešto žele –  potrebno ih je animirati, zaposliti. Također su potrebni i izleti, putovanja, zajedničke akcije, zajednički vjerski susreti... Mladi znaju što im takvi susreti donose i koliko su važni za njihov život. Jedno od mojih najvećih iskustava je i povremeni pojedinačni razgovor sa mladima.

Od 24. – 25. travnja, biti će susret mladih u Šibeniku. Očekuje se oko 20 000 mladih.

U svibnju se planira: u Mariazelu Europski susret mladih, a ovog ljeta u Međugorju, međunarodni susret mladih.

I u našoj Provinciji su u nekim mjestima zaživjele grupe mladih.

U našoj župi je rad sa mladima dosta dobro zaživio. Dolaskom fra Drage pokrenule su se dvije glazbene grupe, likovna grupa...

Kod nas djeluje i Frama. Osim tjednih susreta, jednom mjesečno, imamo neku zajedničku akciju: posjećujemo staračke domove, dječje domove u Kraljevici i Selcima...

Na našem prostoru kontaktiramo sa oko 100 mladih. Oko 60 ih je uključeno u nogomet a oko 40 u Framu.

 

Zatim je pročitan je zapisnik zadnje sjednice.

 

Neki prijedlozi i osvrti:

Potrebno je osnovati grupu mladih bračnih parova. Tako bi se mogli bolje upoznati, razmijeniti iskustva i raspravljati o zajedničkim problemima i temama.

Potrebno je mlade, ali i ostale župljane, motivirati da više čitaju i da se više koriste župnom knjižnicom.

Naša župa bi mogla na proljeće organizirati Susret bolesnika sa našeg područja.

Župni bilten izlaziti će jednom mjesečno.

Vijeće se složilo sa prijedlogom da se u 7. i 8. mjesecu sv. Misa pomakne sa 19 na 20 sati.

 

 

 

DEKANATSKI SUSRET ŽUPNIH I EKONOMSKIH PASTORALNIH VIJEĆA NA TEOLOGIJI U RIJECI 28 II. 2004.

 

Susret je započeo zazivom Duha svetoga. Vijećnici su izrekli svoje molitve predvođeni vel. Ivanom Nikolić.

Sve nazočne je pozdravio naš dekan fra Stanko Dodig naglasivši da smo se sabrali od one crkve na zaobilaznici do Gornje Drenove. Ovo je prvi susret na dekanatskoj razini. Na nadbiskupijskoj razini predviđen je susret 8. svibnja u Boćarskom klubu na Donjoj Vežici.

 

Sve nazočne je pozdravio Nadbiskup Ivan Devčić: «Dragi vijećnici, dragi braćo svećenici! Izražavam radost što se prvi put održava dekanatski susret. Ovo je Prvostolni, s pravom nosi taj naslov. Vi počinjete. Ovo je povijesni susret.» Ovi susreti žele unijeti novi život u pastoral naših župa. S problemima trebamo živjeti jer je Krist naša nada.

Pripremamo kolokvij katoličkih udruga u prvu subotu 3. travnja 2004. Ovo dekanatsko zbivanje ima za središnju temu: Liturgija – temeljni vid ostvarivanja župne zajednice – uloga i suodgovornost župnog pastoralnog vijeća. Liturgija je najbitnije i najvrjednije što imamo. Veza za upoznavanje i pomaže u poslanju naših župnih zajednica.

 

Sve nazočne je pozdravio monsinjor Milan Simičić iz Rima. Drago mi je što vidim da se pokreće dinamika crkvenog života. Koncil je uveo u Crkvu pastoralna vijeća. Svi konzultori su rekli da župa mora biti na leđima samih vjernika, a ne na leđima župnika. Gdje se to ostvarilo, tu su žive župa. Duh Sveti djeluje i to je njegov plod. Morate svjedočiti prisutnost života Duha Svetoga. Jedan od liturgičara katoličke Crkve je rekao: «Što ćemo raditi na nebu? Slaviti ćemo vječno Boga».

 

U pauzama su svirali braća DUO ALEDORY.

 

Središnje predavanje Liturgija – temeljni vid ostvarivanja župne zajednice – uloga i suodgovornost župnog pastoralnog vijeća imao je generalni vikar krčke biskupije monsinjor Ivan Krodić.

Pastoralnu službu obavljaju biskupi, svećenici, đakoni a svoj vlastiti dio imaju vjernici laici, roditelji u svom karizmatskom odgoju djece. Istakao je  Codex koji određuje da svaka župa ima pastoralno i ekonomsko vijeće. Kanon 899 govori da je Euharistija najuzvišenije slavlje. Ovo je tako nešto novo ali jako staro. Stvari se reknu, ali se ljudi ne obaziru i tek kada voda dođe do grla onda to pronađu. Treba laike slušati i s njima raditi u župama.

 Svećenik ima jednu ulogu a svi su drugi publika kao obred za pokojne izgledaju naša misna slavlja.

Ljudi se pričešćuju jer je to običaj, ili obratno odrasli muškarci ne idu na pričest.

U misijskim zemljama se govori o inkulturaciji, pojedine čine prilagoditi ljudima da im bude liturgija bliža. Prilagoditi kulturi gdje se živi i radi. Danas je to biti u trendu, biti COOL.

Koja je potreba čovjeka? Biti tamo gdje Vas svi znaju. Barovi i kafići daju bolje nego Crkva. Biti u odnosu s drugom osobom to je težnja danas.

Često sudjelujemo u karitativnim akcijama.
Isusovo prvo čudo je na vjenčanju u Kani. Kasnije Isus šalje svoje učenike dva po dva u svijet.

To rezultira otuđenost obitelji. Biti povezan s nekim. Vjernici imaju najizvrsniju osobu a to je Isus Krist. Tvoja i moja crkva je mjesto gdje smo svi zajedno. Veza je Isus Krist.

Potrebne su manje zajednice. Savršena liturgija i propovijedi iz tjedna u tjedan. Kućna crkva gdje se iznose iskustva i šalju jedan drugoga u svijet nositi Krista.

Ljubimo jedni druge kao znak Božjeg kraljevstva. Kad obiteljska vjerska slavlja počnu kod kuće, onda sudjeluje i zajednica u župi. Župna zajednica je sastavljena od malih zajednica. Prisnija suradnja svećenika i malih zajednica. Crkva uviđa da bez laika ne može dalje. Dalje je vel. Kordić izložio točke iz statuta župnih pastoralnih vijeća. Župno pastoralno vijeće i ekonomsko su savjetodavno i djelatno tijelo u župi. To je jedinstvo u različitosti. Ima za svrhu djelo koje razmatra, pripravlja službu u slavlju a glavna mu je zadaća proučavati prilike u župi, planirati pastoralno djelovanje kroz razne akcije, karitativne…

Drugim riječima oni djeluju koliko to župnici dozvole. Župnici se boje jer to od njih zahtjeva promjenu. Kada bi se poštivali prava i dužnosti ne bi bilo poteškoća. Međusobno poštivanje i slušanje. Tu treba govoriti ali još više slušati. Imati iskrene nakane.

Pitanje savjetodavne vlasti župnih i ekonomskih vijeća. Od župnika se očekuje da on poštuje ljude. Savjetodavna vlast ne znači ja ću napraviti po svome. Zato postoji savjet. Ljudi se pitaju i na temelju se toga odlučuje. Redoviti izvještaji o župi, što god postoji oni moraju izvještavati o radu. Redovito se sastajati (dva puta godišnje ili sada jednom mjesečno)..

 

Transparentnost, biti otvoren. Donijeti odluku nakon savjeta. Poteškoće su razne. Pasivnost članova, superiornost župnika ili članova, teoretiziranje i isti ljudi s puno dužnosti.

Ostaje glavna zadaća u malim kršćanskim zajednicama.

Podloga se izgubila a to je obitelj.

Molitva otvara ljude jedne za druge, krunica, kratki razgovori.

Mala kršćanska zajednica na jednom teritoriju.

 

Nakon pauze predstavili su se pojedina župna pastoralna vijeća iz 11 župa.

Formirana je komisija od sedam članova koja će podnijeti izvješće na Nadbiskupijskom susretu.

 

 

Zabilježio fra Drago Ljevar

Župna pastoralna vijeća izazov našoj suodgovornosti

Draga braćo i sestre!
Tijekom prošle pastoralne godine osnovana su ili obnovljena u župama Riječke nadbiskupije župna pastoralna vijeća. Ove pastoralne godine, koju smo započeli u ozračju trećeg pastirskog pohoda Svetog Oca našoj Crkvi i Domovini, želimo potaknuti njihov sustavni rad, kako bi ona postala učinkovito sredstvo u planiranju i ostvarivanju pastoralnog djela u župi. Nadamo se također osnivanju nadbiskupijskog pastoralnog vijeća u dogledno vrijeme. Sve bi to trebalo pridonijeti boljem i svjesnijem uključivanju svih krštenika u život i poslanje župne zajednice, a time i cijele Nadbiskupije i Crkve.

Zahvalan sam svima koji su dopustili da ih se stavi na izbornu listu u njihovoj župi, pokazavši time želju i spremnost za aktivnije i sustavnije sudjelovanje u pastoralnom radu svoje župe. Dakako, posebno zahvaljujem onima koji su prihvatili rezultate izbora i tako pristali biti članovi župnog pastoralnog vijeća. Ali to što svi nisu mogli biti izabrani, ne znači da se sa svima ne računa. Ta svrha je župnog pastoralnog vijeća u tome da što veći broj župljana aktivno uključi u djelovanje i poslanje župe, svakoga u skladu s njegovim mogućnostima. Prema tome, svi su pozvani na suradnju: predlagani i izabrani, birači i oni koji iz bilo kojeg razloga nisu sudjelovali u izborima župnih pastoralnih vijeća. Za župu i njezino poslanje suodgovorni su svi župljani, predvođeni svojim župnikom i njegovim suradnicima. Svi su odgovorni, odnosno svi su suodgovorni za župnu zajednicu kojoj pripadaju. To, naravno, ne znači da svi imaju odgovornost na isti način i u istoj mjeri. Ipak, uz sve razlike i nijanse, nitko nije bez odgovornosti za svoju župu. Stoga je jedna od prvih zadaća župnih pastoralnih vijeća upravo posvješćivanje te činjenice svakom članu župne zajednice.


....Opširnije pročitajte u ovom broju ZVONA

 

 

 

20. siječnja, 2004.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić, i 13 članova ŽPV-a.

 

Na početku sastanka fra Tomislav je pročitao odlomak iz Evanđelja po Ivanu, a fra Drago je održao razmatranje na temelju čitanja iz druge nedjelje u godini.

Budući da je razmatranje zanimljivo i sadržajno donosimo sažeti prikaz:

 

U prvom čitanju iz knjige proroka Izaije spominje se slika Boga kao zaručnika koji sklapa savez sa svojim narodom. Danas bi to mogli shvatiti kao savez između Boga i Crkve ali i Božji savez sa svakim od nas. Slika ženika i nevjeste želi pokazati odnos Boga i nas. Bog je svome narodu, ali i nama danas: blizak, neposredan, nježan, vjeran i usprkos naše nevjernosti – ljubi nas. Slično ponašanje trebalo bi određivati i naš stav prema Bogu.

U Novom zavjetu, Bog sklapa novi Savez sa svojim narodom. Po evanđelistu Ivanu, prvo Isusovo javno očitovanje i objava Božanstva zbila se na svadbi u Kani Galilejskoj. Voda i vino bremeniti su simboli, a pretvorba vode u vino označava temeljnu promjenu koja se događa u Kristu, po Kristu i s Kristom – promjenu nakon koje ništa ne ostaje kao što je bilo.

Redak psalma: «Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!», uklapa se u izvještaj o novini koja se događa u Kristu. Ako dopustim Bogu da uđe u moj život, unatoč životnih teškoća koje će me više ili manje pratiti, dobit ću novo srce, i sve oko sebe i u sebi gledat ću novim očima – dogoditi će se temeljna promjena poput pretvorbe vode u vino.

Za takvu promjenu ključ nalazim u Marijinim riječima: «Što god vam rekne, učinite!». Ako slušamo Božju riječ, zapovijedi, njegove poticaje koje primam kroz svakodnevnu molitvu, nemoguće postaje moguće – Bog ulazi u naš život i sve mijenja iz temelja: daje mi snagu, pridiže me, iscjeljuje unosi mir i radost u moje srce, daje mi jasnoću i osvjetljava put.

Ako mi kao Kristovi učenici prihvatimo Krista u svoj život, onda, prema svetom Pavlu, primamo i različite darove, koje Duh Sveti dijeli različitim osobama za različite službe i to «svakome napose kako hoće». Te darove ne dobivamo samo za sebe nego i na korist zajednici, braći i sestrama. Zato ih ne smijemo zlorabiti, smatrati svojom zaslugom i uznositi se zbog njih, nego se njima trebamo služiti na slavu Božju i na korist ljudima.

Darove zlorabim i ako ih zakopavam, tj. ako se, u lažnoj poniznosti odbijam njima služiti ili uopće ne priznajem da ih imam.

Moja je dužnost da upoznam svoje darove, da molim Duha Svetoga da me prosvijetli da ih uspijem upoznati te da se njima služim u određenom trenutku i okolnostima, onako kako najbolje znam. Ako se svojim darovima nesebično i ponizno služim, Bog će u mome životu i mojoj okolini učiniti divna djela – moj život i život mojih bližnjih će se promijeniti i obnoviti, preobrazit će se kao voda u vino na svadbi u Kani.

(Cjeloviti tekst u prilogu!)

 

Nakon razmatranja fra Drago se osvrnuo na propovijed pape Ivana Pavla II. koju je održao na Duhove za vrijeme prošlogodišnjeg boravka u Rijeci. Propovijed je posvećena našim obiteljima:

 

Između ostalog, Papa je rekao da se kršćanski roditelji mogu prepoznati dok sa svojom djecom sudjeluju na nedjeljnoj Euharistiji ili dok se sabiru na molitvu u svom domu.

Obitelj danas, također i u Hrvatskoj, nastavlja papa, traži povlaštenu pozornost i jasne mjere, koje će promicati i štitit njezin ustroj, razvoj i stalnost.

Sveti otac je pozvao kršćanske obitelji da se ne ustručavaju – posebno svjedočeći vlastitim životom – predlagati istinski naum Božji s obitelji kao zajednicom života koja je utemeljena na ženidbi, to jest na postojanome i vjernome zajedništvu muškarca i žene, međusobno vezanima javno očitovanom i priznatom svezom.

Nadalje, papa poziva kršćanske obitelji da preuzmu odgovornost ljudskoga i kršćanskoga odgoja svoje djece, koristeći se također pomoći odgojnih stručnjaka te ozbiljnih i dobro pripravljenih vjeroučitelja.

Sveti otac se osvrnuo i na današnje društvo koje je dramatično rascjepkano i podijeljeno, te je upravo zato i tako očajno nezadovoljno. Stoga nas Papa poziva da se kao kršćani ne mirimo s umorom i samim tijekom zbivanja, nego da budemo narod nade, narod koji moli Duha Svetog da nas oživi i da u Kristu svi budemo jedno, kako bi u svima prebivala punina njegove radosti (usp. Iv 15, 11; 17, 13).

S tim u svezi, na kraju nas je Papa podsjetio na Pavlove riječi: «plod Duha je ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost» (Gal 5, 22-23). Te darove Duha Svetoga, Ivan Pavao II. i danas ište za sve kršćanske supruge kako bi mogli u svijetu biti znak ljubavi Boga prema čovječanstvu, ali i za sve nas ostale kršćane, da se po ovim darovima i dalje zalažemo u svjedočenju za Krista i njegovo Evanđelje.

(Cjelovit tekst u prilogu!)

 

U nastavku sastanka pročitan je zapisnik sa zadnje sjednice.

 

Planirali smo i neke župne aktivnosti:

20. veljače planiramo susret katolika iz Bosne. Susret bi započeo sv. Misom u 19 h.

U ožujku planiramo pozvati fra Andriju Bilokapića da nas svojim predavanjima uvede u Korizmu.

Izlet župnog zbora planiramo 17. travnja.

Hodočašće FSR-a planira se za 1. svibanj, kada bi skupa s Framom posjetili Brezje.

 

Nadalje, fra Drago je izvijestio ŽPV-e o blagoslovu kuća. Pohvalio je ljude koji su lijepo primili naše svećenike. Naša župa broji oko 8 tisuća; naši svećenici blagoslivljaju oko 1490 obitelji, (oko 3900 ljudi). Nedjeljom na misama bude oko 1000 ljudi.

Župnik traži suradnju u župnom biltenu.

 

U nastavku smo govorili o grupama koje djeluju u župi ali i o onima koje je potrebno konstituirati. Predloženi su i voditelji, koordinatori i članovi pojedinih grupa.

Fra Tomislav je ukratko govorio o karitativnoj grupi. Poslana je pomoć za Knin. Trenutno je u tijeku akcija za pomoć staračkom domu na Turniću i pomoć za nastradale u potresu u Iranu. Za predstavnike u karitativnoj grupi predloženi su Perica Radić i Reza Bumbak.

Predstavnici ostalih grupa:

Liturgijska grupa: vjeroučiteljice Helena Radoš i Ana Anić. Koordinator za klanjanja četvrtkom je fra Tomislav. 1. četvrtak u mjesecu vode članovi ŽPV-a. Predstavnici su Tereza Bumbak, Elizabeta Fišić (za čitače), iz Frame: Darija Zec, iz FSR-a: Marinka Brozović.

Veliki i mali zbor: voditelj Milan Brkić.

Odbor za obitelj: predložene su obitelji Koljanin, Barić, Čuka, Čerina.

Odbor za mlade: Nikola Babić. Ivan Ljubić, Badurina Ante.

Ekonomsko vijeće: predloženi su Aldo žmak, Šime Jurić, Nereo Superina i Tereza Bumbak. Predložene članove ekonomskog vijeća trebati će potvrditi naš Nadbiskup.

 

Slijedeći susret planiramo oko 10. veljače.

 

Zapisnik vodio: Milan Brkić

Voditelj sastanka: fra Drago Ljevar

 

 

9. prosinca, 2003.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić, Generalni vikar msgn. Emil Svažić i 9 članova ŽPV-a.

 

Na početku sastanka fra Drago je pozdravio Generalnog vikara msgr. Emila Svažića, a zatim je fra Tomislav pročitao odlomak iz Poslanice Titu. Nakon čitanja župnik je dao riječ generalnom vikaru. Neki naglasci iz njegovog izlaganja u kojem je ponudio neke misli i putokaze, kako bi se što bolje radilo:

Od ove godine, odlukom nadbiskupa, sve župe obvezatno imaju ŽPV-e. Godina 2003., proglašena je godinom ŽPV-a. U svezi s tim tri su važnije točke: Na župnoj razini, 26. listopad dan je ŽPV-a.; Na dekanatskoj razini, dan ŽPV-a trebao bi biti u veljači, a na nadbiskupijskoj razini negdje u lipnju.

ŽPV-e je savjetodavno tijelo koje pomaže župniku u vođenju župe i pastoralnom djelovanju. Temelj poslanja vjernika laika je u krštenju, u krsnom dostojanstvu po kojem su i klerici i laici jednaki, a različite su službe. Crkva je prvenstveno Božji narod u kojem svaki član ima svoja prava i dužnosti. Ministerijalno svećenstvo je u službi naroda Božjega.

Članovi ŽPV-a predstavljaju ostale vjernike i stoga trebaju biti povezani s njima, a također i zaključke s vijeća, prenositi vjernicima.

Članovi ŽPV-a osim savjetodavne uloge imaju i aktivne uloge u okviru naviještanja, bogoslužja i caritasa ili dobrotvornosti. U okvirima tih triju točaka trebali bi postojati razni odbori u kojima bi sudjelovali, pa i vodili ih, članovi vijeća koji imaju smisla, volje i afiniteta za ono što se radi u tim odborima. Članovi ŽPV-a u tim odborima iznose zaključke i prijedloge na sastancima ŽPV-a gdje se o tome odlučuje.

ŽPV-e bi trebalo imati najmanje dva sastanka godišnje a preporuča se i češće. Sastanci ne moraju biti dugački, ali je važno da budu operativniji i na taj način djelotvorniji.

Sastanci ŽPV-a bi trebali započeti molitvom ili nekim čitanjem iz Biblije, ali može se započeti i nekom katehezom za odrasle, gdje bi mogli sudjelovati i ostali vjernici a nakon kateheze članovi ŽPV-a bi mogli sami nastaviti sastanak.

Važan je sastanak kad se određuje plan pastoralne godine te da se osluškuje plan Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća (NPV), koji će biti donesen vjerojatno u svibnju 2004. Na početku jeseni ŽPV-e bi trebalo vidjeti kako Nadbiskupijski pastoralni plan (NPP) utkati u župe. Npr. Glavne točke slijedeće godine za župni pastoralni plan su: Božić, Uskrs, župni blagdan, prva pričest, krizma, okupljanje djece, kateheze odraslih, vidjeti koji su problemi u raznim dobnim skupinama te kako te skupine utkati u širu zajednicu.

ŽPV-e bi trebalo biti nosioc planiranja i realizacije plana. Dobro je da se u operativnom djelu, kroz male zajednice, uključi što više ljudi, po mogućnosti i čitava zajednica.

Male zajednice su dobre, ali ne bi trebalo dozvoliti da postanu same sebi dostatne kao da nemaju veze sa župom. Nedjeljom se sve zajednice moraju okupljati na euharistiji. Ako toga nema dolazi do zastranjivanja.

To su neki putokazi za djelovanje, no ŽPV-e ima i slobodu. Nije bitan toliko učinak koliko dobra volja i sudjelovanje u ŽPV-u, te da se uključi što veći broj vjernika kako bi se gajila odgovornost sviju za župu.

Župa nije u prvom redu servis za zadovoljavanje religioznih potreba vjernika nego zajednica vjernika povezana u vjeri i ljubavi. Tu novu svijest treba graditi. Nitko nad nikim ne treba vladati nego služiti jedni drugima.

Potrebno je naglasiti da se poslanje vjernika laika ne izvršava samo u ŽPV-u i Crkvi nego i u svijetu u životu, obitelji, radnom mjestu, društvu. Kroz to poslanje u svijetu laik se posvećuje.

Ovo, rečeno, je jedan okvir a svaka zajednica ima svoje specifičnosti koje može utkati u svoj pastoralni plan na početku radne godine. Ostali sastanci su u službi realizacije tog plana. Đakovo je izdalo jedan župni pastoralni plan i kalendar – što je korisno i bitno za župu. To može poslužiti kao jedan orijentir.

ŽPV-a su, pokazalo se, velika pomoć svećeniku koji se može više posvetiti onomu što su često morali zapostavljati.

 

Fra Drago se zahvalio Generalnom vikaru na izlaganju i ukratko ga upoznao s onim što se radi u našoj župi.

U razgovoru, generalni vikar je napomenuo da postoje već gotovi modeli a Nadbiskupija ima i radna povjerenstva za pojedina područja te možemo povremeno nekoga pozvati da nam kompetentno progovori o nekoj temi.

Od strane vijećnika iznijeta je ideja da se razmisli kako više aktivirati župljane da se koriste župnom knjižnicom.

 

Na kraju se msgr. Svažić zahvalio svima na slušanju i zaključio susret molitvom.

 

Zapisnik vodio: Milan Brkić

Voditelj ŽPV-a: Fra Drago Ljevar

 

 

17. studenog, 2003.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić, 6 članova ŽPV-a i članovi Župnog pjevačkog zbora.

 

Dnevni red: Susret crkvenih pjevačkih zborova Riječkog Prvostolnog Dekanata

 

Naša župa je domaćin susreta zborova koji će se održati na spomendan Sv. Cecilije

22. 11. 2003. u župi Sv. Nikole Tavelića, sa početkom u 19 sati.

Razgovaralo se je o organiziranju zajedničkog domjenka koji će biti nakon zajedničke sv. Mise i pojedinačnog nastupa zborova.

Dogovoreno je da nekoliko članova ŽPV-a i nekoliko članova župnog zbora dođu 22. 11. u 14 sati kako bi pripremili domjenak. Također, je zaključeno da oni koji mogu, donesu ili ispeku kolače.

Na susretu će sudjelovati 8 zborova Riječkog Prvostolnog Dekanata.

 

Sljedeći sastanak ŽPV-a planira se u prosincu.

 

Zapisnik vodio: Milan Brkić

Voditelj sastanka: fra Drago Ljevar

 

 

 

3. studenog, 2003.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Prisutni: fra Drago Ljevar, fra Tomislav Hrstić i 12 članova ŽPV-a

 

Nakon uvodne molitve fra Drago je izvijestio vijeće o sastanku Prvostolnog i Trsatskog dekanata koji se je održao 17. listopada u prostorijama Župe Marije Pomoćnice.

Neke važnije misli:

26. listopada imali smo dan Župnih pastoralnih vijeća (ŽPV-a). Nadbiskup je potvrdio preko 1000 vijećnika. Potrebno je nastojati da Župna pastoralna vijeća zažive, da budu pokretači, da pomažu župniku.

Nadbiskup je naglasio i situaciju našeg naroda: «Djeca se ne odgajaju, mladost tumara. Jedina koja ima službenike u svakom selu je CRKVA. Da li smo svjesni povijesne odgovornosti? ...Crna situacija demografska. Samo u dvije županije je pozitivna. Mladi se uništavaju drogom. Imamo 200 registriranih ovisnika u Jelenju. Takva je situacija u svakoj župi.» Potrebno je razmisliti što možemo učiniti u župi i naći ljude koji mogu surađivati.

 

U nastavku sastanka fra Drago je ukratko predstavio smjernice Hrvatske Biskupske Konferencije na početku trećeg tisućljeća «Na svetost pozvani». Sržna poruka dokumenta je da rasti u svetosti znači uključiti se u «pastoralno djelo Crkve». «Crkva je jedan narod Božji. U njoj su dvije vrste radnika: kler i laici. Svaki od njih ima svoje kompetentno područje. ...Kao što je svećenik pastir laicima, tako su laici pastiri svijetu. Svećenik je učitelj laiku, a laik svijetu. ...Koncil nas uči kako laik treba učiti od svećenika, ali i svećenik od laika».

 

Nadalje, fra Drago je govorio o potrebi osnivanja grupa koje bi djelovale u župi. To su grupe: Liturgijska, Caritativna, Molitvena, Crkveni pjevački zbor, Dječji pjevački zbor, Dežurni u župnom klubu; Grupa za uređenje, čišćenje i kićenje crkve; Grupa čitača, Vjeronaučno-Katehetska grupa, obiteljska zajednica, Dežurni u crkvi preko dana, Ministrantska grupa. Većina od tih grupa već djeluju u našoj župi, ali će trebati  bolje definirati grupe. Potrebno je razmisliti o tome i uključiti neke od vijećnika koji će sudjelovati u radu tih grupa ili ih voditi.

 

22. 11. 2003. naša župa je domaćin susreta Riječkih crkvenih zborova. Na susretu će biti naš Nadbiskup, svećenici i pjevači.

 

Svetkovinu zaštitnika naše župe, Sv. Nikolu Tavelića, proslavit ćemo trodnevnicom koju će 11.-12.-13., predvoditi fra Roze Brkić, a na sam blagdan, 14. studenog, u 18 sati svetu misu će predvoditi naš Nadbiskup. O organizaciji večere brigu će voditi gospođa Perica Radić i gospođa Reza Bumbak uz uobičajene suradnike.

 

Potrebno je izabrati i dati na odobrenje i potvrdu nove članove Ekonomskog Vijeća.

 

Slijedeći sastanak predviđamo oko 18. 11. 2003. god.

 

 

Zapisnik vodio: Milan Brkić

 

 

09. 10. 2003.

ZAPISNIK SASTANKA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 

Dnevni red:

 

-         Osvrt na rad u proteklim godinama

-         Pismo nadbiskupa Ivana Devčića o godini ŽPV-a

-         Program susreta: 3. 11. 2003. novi sastanak i svaki ponedjeljak u mjesecu, u 20 h. Predloženo da se napravi god. Plan (Milan i Aldo) i da nam ga pošalju da bi se članovi mogli pripremiti za sastanke.

 

Prisutno 8 članova:

  1. Bačić Olivio
  2. Badurina Ante
  3. Fišić Elizabeta
  4. Ljubić Ivan
  5. Žmak Aldo
  6. Superina Nereo

 

fra Drago Ljevar

fra Tomislav Hrstić

 

Zapisnik vodila: Fišić Elizabeta