Ministranti

 

 

MINISTRANT I NJEGOVA SLUŽBA

 

 

1. ŠTO ZNAČI  RIJEČ «MINISTRANT»?

 

-Riječ «ministrant» dolazi od latinske riječi «ministrare» što znači služiti. Ministrant služi svećeniku, a samim time i Bogu.

 

2. TKO JE ZAŠTITNIK MINISTRANATA?

 

-Zaštitnik ministranata je sv. Tarzicije, zato što je svoj život položio za Krista noseći Sv. Pričest kršćanima u zatvoru.

 

3. MOLITVA PRIJE SVETE MISE?

 

-Bože, ti divnim redom dijeliš službe anđelima. Daj da i ja kod ove Svete Mise služim tvom žrtveniku poput anđela: radosno, pobožno i pažljivo. Svi sveci i svetice Božje, a posebno sveti ministranti molite za mene.

 

4. MOLITVA POSLIJE SVETE MISE?

 

-Isuse, blagoslovi mene i sve moje prijatelje ministrante. Pobudi u nama i u mnogim dječacima klicu duhovnog zvanja. Ako pak mene zoveš, daj mi snage da ti kažem: «Evo me»!

 

5. KAKO SE MINISTRANT VLADA U CRKVI?

 

-Ministrant ide u crkvu uredno odjeven. U crkvu ulazi 10 do 15 minuta prije mise. Pobožno uzme blagoslovljenu vodu, stavi na sebe znak križa i poklekne se okrenut prema Svetohraništu. Nakon kratke molitve kroz crkvu ide polako i ozbiljno.

 

6.KAKO SE MINISTRANT VLADA U SAHRISTIJI?

 

-U sakristiji koja je dio crkve govori se tiho i samo ono što je najpotrebnije. Odrede se dužnosti za vrijeme mise i prije mise se izmoli ministrantska molitva.

 

 

  

MINISTRANT I EUHARISTIJA

 

 

1. KOJI JE PRVI SIMBOL EUHARISTIJE I ŠTO ONA OZNAČAVA?

 

-Prvi simbol u predstavljanju euharistije je simbol ribe. Riba označuje Isusa Krista Sina Božjega Spasitelja.

 

2. KOJI SU GLAVNI DJELOVI MISE?

 

-Glavni djelovi mise su: Služba riječi i Euharistijska služba.

 

3. OD ČEGA SE SASTOJI SLUŽBA RIJEČI?

 

-Sastoji se od: uvodnog obreda, pokajničkog čina, Gospodine smiluj se, Slave, Svetopisamskih čitanja, homilije, ispovijesti vjere i molitve vjernika.

 

4. OD ČEGA SE SASTOJI EUHARISTIJSKA SLUŽBA?

 

-Sastoji se od: prinosa darova, posvetne molitve, Oče naša, pričesti i završnog obreda.

 

5.ŠTO JE PONTIFIKALNA MISA?

 

-To je svečano biskupovo bogoslužje s dijecezanskim pukom, u kojem koncelebriraju prisutni svećenici uz sudjelovanje naroda Božijeg.

 

6.KAKO SE MINISTRANT PONAŠA ZA VRIJEME SVETE MISE?

 

-Oči su uvijek usmjerene prema oltaru.Svi ministranti ruke drže u visini prsiju.Tijelo ostaje uspravno i tako odaje spremnost za služenje.Noge su uvijek skupljene.

 

 

 

SLUŽBE U EUHARISTIJSKOM SLAVLJU

 

 

1.PROTUMAČI  SLUŽBU CEREMONIJARA?

 

-Ceremonijar je pomoćni poslužitelj često zadužen za svečana bogoslužja.Mora poznavati ne samo propise,nego i pripomoći da bogoslužje bude plodonosno.Redovito je to đakon.

 

2.PROTUMAČI SLUŽBU KADIONIČARA?

 

-To je ministrant zadužen za nošenje kadionice koja uvijek ide na čelo procesije. U misi se upotrebljava na početku,za Evanjđelje,prinos darova i posvetne molitve.

 

3.PROTUMAČI SLUŽBU NAVIKULARA?

 

-To je ministrant koji prati kadioničara i nosi posudu u obliku lađice  u kojoj se nalaze zrnca tamjana  koja se stavljaju u kadionicu sagorjevanjem daju karakterističan miris u bogoslužnom prostoru.

 

4.PROTUMAČI SLUŽBU KRUCIFERA?

 

-To je ministrant koji nosi križ na čelu ophoda,ako nema kadioničara.Redovito je iza kadionice.Pritom je Kristov lik na križu okrenut o smjeru procesije;samo pred nadbiskupom križ se nosi tako da on može rledati u Raspetoga.

 

5. PROTUMAČI SLUŽBU CEROFERARA?

 

-To je latinski izraz za svejećonošu.Ceroferari su ministrantikoji nose svijeće u procesiji,za vrijeme evanjđelja i u svečanim liturgijskim prigodama.

 

6.UKRATKO PRPTUMAČI RIJEČ «ČITAČ»

 

-Vjernik ovlašten za čitanj Svetog Pisma (osim Evanđelja) u misnom slavlju.

 

 

 

MINISTRANT I LITURGIJSKA GODINA

 

 

1. KADA POČINJE I KADA ZAVRŠAVA LITURGIJSKA GODINA?

 

-Liturgijska godina započinje nedjeljom došašća koja pada oko 1. prosinca i završava se subotom nakon nedjelje Krista Kralja krajem studenog.

 

2. ŠTO SVE SAČINJAVA LITURGIJSKU GODINU?

 

-Liturgijsku godinu sačinjava: došašće, Božićno vrijeme, korizma, Uskrsno vrijeme i vrijeme kroz godinu.

 

3. UKRATKO OPIŠI VRIJEME DOŠAŠĆA?

 

-To je vrijeme priprave za blagdane Božića i Bogojavljenja a obilježeno je radosnim i povjerljivim iščekivanjem. Počinje nedjeljom koja pada između 27. studenog i 3. prosinca.

 

4. UKRATKO OPIŠI VRIJEME KORIZME?

 

-To je vrijeme priprave za Uskrs koje traje kroz 40 dana. Počinje Čistom srijedom ili Pepelnicom a završava Velikim petkom.

 

5. ŠTO JE TO VAZMENO TRODNEVLJE?

 

-To su tri dana u kojima se salavi Gospodinova smrt, ukop i uskrsnuće: Veliki petak, Velika subota i Uskrs,  nedjelja uskrsnuća Gospodnjega.

 

6. UKRATKO PROTUMAČI VRIJEME KROZ GODINU?

 

-To su redovito 34 tjedna izvan božićnog i uskrsnog vremena. Prvi dio između božićnog vremena i korizme traje 5 do 8 tjedana, dok je drugi dio veći i ispunjava vrijeme od Duhova do došašća.

 

 

 

MINISTRANT I LITURGIJSKE BOJE

 

 

1. KOJE SE BOJE UPOTREBLJVAJU U LITURGIJSKOJ GODINI?

 

-Kroz liturgijsku godinu se upotrebljavaju zelena, bijela, ljubučasta i crvena liturgijska boja.

 

2. KOJE ZNAČENJE IMA I KADA SE NOSI ZELENA BOJA?

 

-Zelena boja je boja radosnog iščekivanja i plodnosti. Nosi se u vrijeme kroz godinu koje obuhvaća 34 nedjelje u godini kroz dva dijela liturgijske godine.

 

3. KOJE ZNAČENJE IMA I KADA SE NOSI LJUBIČASTA BOJA?

 

-Ljubičasta boja označava vrijeme pokore, a nosi se u vrijeme došašća i korizme te za sprovodne mise.

 

4. KOJE ZNAČENJE IMA I KADA SE NOSI BIJELA BOJA?

 

-Bijela boja je boja radosti, jasnoće i čistoće. Nosi se u božićnom i vazmenom vremenu, na Gospodnje i Marijine blagdane i spomendane svetaca koji nisu mučenici.

 

5. KOJE ZNAČENJE IMA I KADA SE NOSI CRVENA BOJA?

 

-To je boja vatre, života, krvi, snage i duha. Nosi se na Cvjetnicu, Veliki petak i blagdane svetog Križa, duhove te dane apostola i mučenika.

 

6. KOJA JE BOJA JOŠ PRISUTNA U VRIJEME LITURGIJE?

 

-To je svečana boja slična zlatnoj koja zamjenjuje bijelu boju. Upotrebljava se u svečanim prigodama.

 

 

  

 

MINISTRANT I LITURGIJSKO RUHO

 

 

1. NABROJITI LITURGIJSKE DIJELOVE ODJEĆE KOJE SVEĆENIK NOSI ZA 

    VRIJEME SVETE MISE?

 

-Za vrijeme Svete mise svećenik nosi: oplećak ili amikt, albu, cingulum, štolu i misnicu.

 

2. OPIŠI IZGLED ALBE?

 

-To je donja liturgijska odjeća od bijele boje, redovito pritegnuta cingulumom.

 

3. OPIŠI IZGLED ŠTOLE?

 

-Štola je najvažniji odjevni liturgijski predmet os liturgijske odjeće u obliku šire ukrašene trake. To je znak svećeničke vlasti. Đakon je nositi preko lijevog ramena. A svećeniku i biskupu ona je oko vrata i pada niz prsa.

 

4. OPIŠI IZGLED CINGULUMA?

 

-To je laneno uže, katkad vuneno ili svileno kojim se oko struka veže alba i učvršćuju krajevi štole.

 

5. OPIŠI IZGLED MISNICE?

 

-To je svečano ukrašeni odjevni liturgijski predmet u liturgijskim bojama koji svećenik nosi za vrijeme mise. Ako je na misi prisutno više svećenika samo onaj koji predsjeda slavlje nosi misnicu dok ostali na sebi imaju štole.

 

6. NABROJI ODJEVNE LITURGIJSKE PREDMETE KOJE NOSI ĐAKON ZA VRIJEME 

    MISE?

 

- Đakon za vrijeme mise nosi: oplećak ili amikt, albu, cingulum, štolu koju nosi preko lijevog ramena i prsa pričvršćena na desnom boku, a u svečanim prigodama nosi dalmatiku koja je kraća od misnice.

 

  

 

MINISTRANT I LITURGIJSKI PROSTOR

 

 

1. UKRATKO PROTUMAČI RIJEČ «OLTAR»?

 

-Oltar je stol na kojem se slavi Euharistija; na njemu Gospodin uprisutnjuje svoju krvnu žrtvu i daje se vjerničkom puku za hranu. U novijim crkvama nalazi se samo jedan oltar koji je u središtu crkve da ga svi mogu vidjeti.

 

2. UKRATKO PROTUMAČI RIJEČ «AMBON»?

 

-Ambon je povišeno mjesto uz oltar s kojeg se navještaju svetopisamsaka čitanja, drži se propovijed i izriču molitve vjernika.

 

3. UKRATKO PROTUMAČI RIJEČ «KRIPTA»?

 

-To je podzemni bogoslužni prostor ispod crkvenog oltara. Tu se često pokapaju biskupi i drugi dostojanstvenici.

 

4. ŠTO ZNAŠ O POKLONU?

 

-Poklonom izražavamo poštovanje prema Božjoj prisutnosti u svakoj crkvi. Prije poklicanja uvijek se zastane. Pogled treba biti usmjeren prema Svetohraništu. Leđa se ne sagibaju, desno koljeno se sagiba i njime se dodiruje tlo pored lijeve noge.

 

5. ŠTO ZNAŠ O NAKLONU?

 

-Postoji veliki i mali naklon. Naklon glavom je predviđen kada se predaju različiti liturgijski predmeti a dubljim se naklonom želi izraziti poštovanje oltaru ili kojem drugom svecu.

 

6. ŠTO ZNAŠ O MALOM ZNAKU KRIŽA?

 

-Mali znak križa činimo uvijek prije evanđelja i to na čelu, usnama i na srcu. To znači da pameću razumijem, ustima ispovijedam i srcem prihvaćam Božju riječ koja mi je navještena.

 

 

  

MINISTRANT I OSTALI LITURGIJSKI PREDMETI

 

 

1. NABROJI OSTALE PREDMETE KOJI SE KORISTE NA MISI?

 

-To su: ciborij, ampulice za vodu i vino, lavabo rupčić, križ, svijeće i zvonce.

 

2. UKRATKO OPIŠI CIBORIJ?

 

-Ciborij je posuda slična kaležu koja ima poklopac. U njoj se nalaze hostije koje se posvećuju za vrijeme bogoslužja i daju se vjernicima za pričest. Ostatak hostija se zajedno s ciborijem položi u Setohranište.

 

3. ŠTO SU AMPULICE?

 

-To su staklene ili metalne posudice ili vrčići u kojim se donose na oltar darovi vina i vode.

 

4. ŠTO JE LAVABO?

 

-To je ubrus kojim svećenik briše prste nakon pranja ruku. Nekada je svećenik za vrijeme pranja ruku molio djelove 26. psalma koje su počinjale riječima «lavabo»-operi me, pa otuda i takav naziv za ovaj rupčić.

 

5. ŠTO JE ČESTIČNJAK?

 

-Mala posuda u koju se stavlja posvećena hostija i nosi bolesnicima koji zatraže pričest.

 

6. ŠTO JE POKAZNICA?

 

-Svečano ukrašena i često umjetnički oblikovana posuda u kojoj se izlaže Presveto na klanjanje.